Hoppa till innehållet
Rufai Haruna Kilu
"Gruvbolagen har kommit långt i sina ansträngningar att ta itu med könsbaserade hinder", säger Rufai Haruna Kilu, forskare vid Luleå tekniska universitet. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Gruvindustrin i Ghana blir mer jämställd

Publicerad: 20 juni 2017

Arbetet för en mer könsbalanserad arbetsmiljö utmanar den manliga dominansen i gruvindustrin i Ghana. Rufai Haruna Kilu identifierar i sin doktorsavhandling förändringarna som görs för att bekämpa ojämställdheten.

– Den främsta orsaken till att kvinnor inte arbetar inom gruvindustrin är sociala och kulturella barriärer. Exempelvis uppmuntras inte flickor till att studera vetenskapliga och tekniska utbildningar. Det finns ingen plats för dem och därför väljer de konst, omvårdnad, kommunikation, journalistik eller fotografering. Så ser synsättet ut, säger Rufai Haruna Kilu, forskare i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet.

Utifrån intervjuer med 27 personer och en undersökning med över trehundra respondenter drar Rufai Haruna Kilu slutsatsen att även familjepolitiken utgör ett socialt hinder. Kvinnor i Ghana blir ofta mödrar strax efter äktenskapet och mammaledigheten är sedan endast tolv veckor. Eftersom arbetsdagarna är långa, är det svårt för dem att balansera sitt arbets- och familjeliv.

Utveckling mot jämställdhet

Men det har skett förändringar. År 2000 accepterade ett ghanianskt gruv- och teknologuniversitet sin första kvinnliga student. Statistik från 2014 visade en ökning med över 20 procent i andelen kvinnliga studenter inskrivna på universitetet. Utvecklingen har också förändrat spelplanen för företag inom gruvindustrin.

– Ett företag som saknar mångfald har svårt att vara lönsamt, hållbart, konkurrenskraftigt och att göra innovationer som är socialt inkluderande. Gruvbolagen har kommit långt i sina ansträngningar att ta itu med könsbaserade hinder och manlig dominans är mer oacceptabel nu jämfört med för några år sedan, säger Rufai Haruna Kilu.

Gruvindustrin är fortfarande inte jämställd

Rufai Haruna Kilu har identifierat tre huvudsakliga åtgärder för att bekämpa ojämlikheten mellan könen. För det första handlar det om utbildning och vad universiteten gör för att uppmuntra fler kvinnliga studenter. För det andra vad företag gör för att rekrytera fler kvinnliga gruvarbetare, och för det tredje vad kvinnliga gruvarbetare själva gör. 

– Högskolans ledning arbetar med jämställdhetsintegrering i sina antagningsprogram. Det innebär att de ger företräde till kvinnor som uppfyller lägsta inträdespoäng  och som visar intresse för gruv- och teknikrelaterade program, säger han.

Han tillägger att gruvföretagen har tagit fram policydokument för jämställdhet och organiserar kontinuerligt kompetensutvecklingsprogram för sina anställda. De väljer också att marknadsföra sig på ett sätt som uppmuntrar rekrytering av kvinnor. Kvinnorna själva organiserar sig i sammanslutningen "Women in Mining Ghana". Genom utbildning och uppmuntran av medlemmar bedriver de lobbying gentement gruvbolagen i syfte att minska några av de hinder som de möter.

– Kvinnlig representation idag jämfört med för 17 år sedan är inte densamma, men det är fortfarande inte jämställt. Arbetet som pågår är hoppfullt och genom att dynamiken förändras kan vi uppnå en jämställd representation av kvinnor och män, säger Rufai Haruna Kilu.

Foto: Linnea Lindberg

Kontakt