Johan Hörnemalm
Johan Hörnemalm

Johan Hörnemalm

Universitetsadjunkt
Luleå tekniska universitet
Arbetsvetenskap
Arbetsvetenskap, Människa och teknik
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
johan.hornemalm@ltu.se
0920-493428
Luleå

Forskning

Huvudfokus i min forskning rör myndighets- och arbetsgivarsamverkan i förebyggande arbetsmiljöarbete och rehabilitering. Tanken är att fördjupa kunskapen kring vilka förutsättningar som, med betoning på det organisatoriska planet, måste uppfyllas för att samverkan ska bidra till utveckling av kompetenser och arbetssätt i personalarbete.

Jag har tidigare studerat en rad olika lokala samverkansinitiativ mellan försäkringskassa, arbetsförmedling och socialtjänst runtom i länet och följer nu nätverket Arbetsgivarringen i Boden-Luleå (ABL) i ett Vinnova-finansierat utvecklingsprojekt. I denna pågående studie ligger fokus framförallt på kunskaps-/kompetensspridning över bransch- och sektorsgränser.

Min forskarutbildning inkluderar kurser i Arena MTN (Management &camp; Teknik i Nätverk) som på olika sätt anknyter till samverkan, nätverk och regional utveckling. Dessutom ingår jag i den tvärvetenskapliga forskargruppen "Innovativa regioner och kluster".

Undervisning

Undervisar i:

* Sociologisk teori och metod (ARS300)
* Arbetsvetenskap &camp; PA - interorg. samverkan/rehab (ARS306)
* Organisationsteori (ARS321)

Privat

Jag är uppväxt i en liten by utanför Skellefteå, men flyttade till nuvarande bostadsorten Piteå i tioårsåldern. Fritiden ägnar jag framförallt åt träning (styrketräning och löpning) samt fiske i olika former, framförallt flugfiske. Skrivande är också ett stort intresse.

Tidigare har jag bl.a. arbetat som handläggare och journalist, men har sedan drygt tre och ett halvt år tillbaka varit anställd som doktorand vid Institutionen för Arbetsvetenskap och IPM. Grundutbildningen, med huvudämnet Sociologi, genomfördes vid Umeå Universitet och här vid LTU.

Publikationer

Konferensbidrag

Cross-sectoral rehabilitation (2005)

an in-depth study of collaboration between public authorities
Ohlsson. J
Ingår i: First International Conference on Lifestyle, Health and Technology, June 1-3, 2005 at Luleå University of Technology, Porsön, Luleå, Sweden, Luleå tekniska universitet, 2005
Konferensbidrag

Rehabilitation over sectoral borders (2005)

experiences from two local collaboration projects in the region of Norrbotten
Ohlsson. J
Paper presented at : International Developments in Rehabilitation to Work : 23/02/2005 - 26/02/2005
Konferensbidrag

The adoption and division of roles in the research process (2005)

a reflective paper on critical distance and interaction in a collaborative project
Ohlsson. J
Ingår i: NFF 2005, The 18th Scandinavian Academy of Management Meeting, Aarhus School of Business, 2005