Magnus Nygren
Magnus Nygren

Magnus Nygren

Biträdande universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Arbetsvetenskap
Människa och teknik
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
magnus.nygren@ltu.se
0920-491767
A132 Luleå

Forskning

Mina huvudsakliga forskningsintressen rör ledning och styrning av säkerhets- och arbetsmiljörelaterade frågor, ofta i relation till outsourcing och entreprenader i basindustrin.

Arbetade tidigare som forskningsingenjör vid Avd. för arbetsvetenskap inom området kompetensutveckling & lärande (Tema A&O), samt vid det regionala FoU-projektet Attract.

Undervisning

Undervisar i:

  • Gruppdynamik och grupprocesser
  • Psykosocial arbetsmiljö
  • Vetenskaplig metod
  • Utvärderingsmetodik

Handleder även examensarbeten vid sociologiprogrammet.

Projekt 

Publikationer

Artikel i tidskrift

Occupational accidents in Swedish construction trades (2019)

Berglund. L, Johansson. M, Nygren. M, Samuelson. B, Stenberg. M, Johansson. J
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
Artikel i tidskrift

Occupational safety in the construction industry (2019)

Johansson. J, Berglund. L, Johansson. M, Nygren. M, Rask. K, Samuelson. B, et al.
Work, Vol. 64, nr. 1, s. 21-32
Artikel i tidskrift

Attracting young people to the mining industry (2018)

six recommendations
Johansson. J, Johansson. B, Lööw. J, Nygren. M, Abrahamsson. L
International Journal of Mining and Mineral Engineering, Vol. 9, nr. 2, s. 94-108