Hoppa till innehållet

Laboratorium och utrustning

Publicerad: 14 mars 2017

LTU Design lab är ett forskningslaboratorium för industriell forskning där interaktionen mellan människor och framtidens teknik är i fokus. LTU Design lab driver utvecklingen av nya lönsamma produkter, produktionsmetoder och tjänster som är bättre anpassade till mänskliga behov. Verksamheten baseras på forskning inom industridesign, ingenjörspsykologi, produktion, organisation och genus. Genom ett nära samspel mellan dessa forskningsområden har Luleå universitet skapat ett laboratorium i världsklass.

Depict Lab (Decision, Emotion, Perception & Cognition Laboratory) är ett beteendelaboratorium med utrustning för objektiv datainsamling vid Luleå tekniska universitet. I Depict Lab kan vi mäta och tolka mänskliga kognitiva processer och hur tankeprocesser omvandlas till handling. Utrustningen är en del av en upphandlingsprocess (under 2016) men kommer att innehålla ett centralt synkroniseringssystem med data, ögonspårare: stationära och mobila (dvs glasögon), EEG-sensorer, andra biofysiska sensorer och förmodligen en ansiktsläsare och rörelseinspelning. Depict LAB består av tre stationära men flexibla laboratoriemiljöer. Miljöerna är anpassningsbara till många olika forskningsinriktningar, inklusive människa-robot-interaktion, människa-människa-interaktion och människa-dator-interaktion. Depict LAB innehåller också en mobilt laboratorium som kan föras ut till fältforskning. Data kan till exempel samlas i ett processkontrollrum eller i en bil som kör på riktiga vägar.