Hoppa till innehållet
Kristina Johansson och Klara Rydström
I projektet deltar Kristina Johansson och Klara Rydström. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Arbetsmiljön i E-handeln ska utforskas

Publicerad: 22 januari 2021

E-handeln utgör en allt större del av den totala detaljhandeln. Men kunskapen om arbetsmiljön inom e-handeln är begränsad. I ett nytt projekt i arbetsvetenskap ska betydelsen av kön och födelseland för arbetsvillkor, arbetsbelastning och belastningsbesvär i e-handeln med dagligvaror undersökas.

Till skillnad från traditionell partihandel hanterar e-handeln konsumentförpackningar till enskilda hushåll och inte bulkförpackningar till företag. Lagermiljön gör vidare att e-handeln, till skillnad från butiksarbetet, sker ”bakom scenen” utan direkt kontakt med kunder. Den forskning som finns om arbetsmiljön kan därför inte rakt överföras till att gälla e-handeln.

– Idag plockas dagligvaror i e-handeln manuellt och i olika temperaturzoner och vi behöver mer kunskap om vilken arbetsbelastning det ger. En annan viktig arbetsmiljöfråga handlar om de tekniska hjälpmedlen, som handdatorer eller röststyrning, och hur de på olika sätt gör det möjligt att styra de anställda, säger Kristina Johansson, universitetslektor i arbetsvetenskap och projektledare.

Kön och rasifiering analyseras

Projektet ska särskilt analysera e-handelns arbetsmiljö utifrån ett jämlikhetsperspektiv. Befintlig forskning om butiksarbete har nämligen visat att butiksanställda kvinnors arbetshälsa tenderar att vara sämre än mäns och att dessa skillnader kan kopplas samman till skillnader i arbetsuppgifter. Utöver könsaspekter finns det, menar forskarna, anledning att analysera ojämlikhet i e-handeln utifrån aspekter av rasifiering och de anställdas bakgrund.

– Om vi ser till lagerarbete generellt så är arbetstagare med utländsk bakgrund långt mer vanliga än inom butikshandeln, och det finns anledning att tro att det också gäller för e-handelslagren. Tidigare studier har visat att föreställningar kring anställdas ursprung formar arbetsvillkoren och arbetsmiljön, så det är viktig aspekt att undersöka för att fullt ut förstå arbetet inom e-handeln, säger Klara Rydström doktorand i arbetsvetenskap.

Fem e-handelslager analyseras

Projektet, som genomförs tillsammans med forskare från Högskolan i Gävle ska analysera fem e-handelslager med hjälp av intervjuer, enkäter och belastningsergonomiska mätningar. Kombinationen av data kommer att ge svar på vilka fysiska och psykosociala arbetsbelastningar som förekommer i e-handeln med dagligvaror samt i vilken grad arbetsbelastningar och belastningsbesvär skiljer sig åt mellan arbetstagare av olika kön och födelseland. Slutligen ska projektet ge svar på hur dessa skillnader kan förstås som en del av organisationens ojämlikhetsmönster.

Projektet har finansierats med forskningsmedel om 3,7 mkr  från FORTE under en period av tre år.

 

 

 

 

Kontakt

Klara Rydström

Klara Rydström, Doktorand

Organisation: Arbetsvetenskap, Arbetsvetenskap, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Kristina Johansson

Kristina Johansson, Universitetslektor

Telefon: 0920-492943
Organisation: Arbetsvetenskap, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

I media