Hoppa till innehållet
Karolina Parding

Arbetsplatslärande framtidens a och o

Publicerad: 11 juli 2012

Mellan 2007–2013 beviljar det svenska ESF-rådet 13 miljarder kronor till företag och organisationer runt om i Sverige som vill kompetensutveckla sina medarbetare. A&O, Arbetsplatslärande och omställning i arbetslivet, är ett projekt som arbetar med att systematisera resultaten av dessa insatser.

– Vi tittar på aktuella kompetensutvecklingsprojekt. Hur de är organiserade, fungerar, eller inte fungerar. Ett av våra absolut mest centrala budskap utifrån våra studier är att det är viktigt att individens lärande integreras i verksamheten som helhet, säger Karolina Parding, projektkoordinator och biträdande professor inom arbetsvetenskap vid LTU.

Vad innebär detta?

– Det vanligaste är att arbetsgivaren skickar iväg en medarbetare på en kurs. När den anställde kommer tillbaka till jobbet frågar chefen kanske ”Var kursen bra?” Sen rullar allt på i samma gamla hjulspår. Ledningen saknar ofta kunskap om vikten av att i praktiken tillvarata den nya kompetensen, förklarar Karolina Parding.

En verksamhetsutvecklings-, arbetsmiljö- och lönsamhetsfråga

Arbetsplatslärande handlar om att flytta in lärandet i verksamheterna. Att lära om, lära nytt och lära mer – och att medarbetarna får använda sina kunskaper. Det blir en vinst för både individ och företag. Då ökar lönsamheten. Men arbetsplatslärandet måste prioriteras av ledningen och få en naturlig roll i verksamheten.

A&O:s arbete handlar om att medvetandegöra dessa fördelar och att jobba med strategisk påverkan gentemot arbetsmarknadens parter. Exempelvis myndigheter, fackförbund, företag och andra intressenter.

– Vi lyfter den här frågan med de som har befogenheter och medel. Det vill säga de som har inflytande och kan ta beslut som gynnar den svenska arbetsmarknaden.

Vad har ni på gång inom A&O just nu?

– I juli medverkade vi i en paneldebatt i Almedalen. I november hålls ESF-dagen i Luleå. Det är en nationell konferens som anordnas av vår finansiär. Temat i år är arbetsplatslärande och där kommer vi att presentera våra resultat. Förutom detta anordnar vi löpande olika workshops och deltar i sammanhang där våra målgrupper finns, exempelvis vid fackliga kongresser.

 

Europeiska Socialfonden i Sverige finansierar projektet med cirka fem miljoner per år. A&O som studerar dessa projekt startades upp 2009. A&O förlängs årsvis och löper som längst till december 2013. Projektet leds och styrs från LTU, men man samarbetar med de bästa forskarna inom arbetsplatslärande från Göteborgs och Linköpings universitet samt APeL FoU, en Örebrobaserad forskningsorganisation.