Hoppa till innehållet
Jan Johansson, Magnus Stenberg, Maria Johansson, Leif Berglund och Magnus Nygren. Foto: Åsa Stubbfält
Jan Johansson, professor, Maria Johansson, doktorand, Leif Berglund, universitetslektor, Magnus Nygren, biträdande universitetslektor och Magnus Stenberg, universitetsadjunkt. Foto: Åsa Stubbfält Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Forskare vill minska antalet arbetsolyckor i byggbranschen

Publicerad: 19 november 2019

Forskare i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet har fått drygt tre miljoner kronor från AFA Försäkring för att kartlägga säkerhetskulturen i byggbranschen. Ett av syftena är att minska antalet arbetsolyckor i branschen.

Arbetsgivarorganisationen Sveriges byggindustrier startar nu en ny anläggning, en säkerhetspark där byggarbetare ska kunna öva på att arbeta säkert för att minska risken för olyckor. En kartläggning av säkerhetskulturen i byggbranschen ger en bra grund för säkerhetsutbildning på anläggningen och kan bidra till spridning av kunskap och ett minskat antal arbetsolyckor.

Krävs nya tag
– Antalet olycksfall i byggindustrin minskade fram till ungefär tio år sedan, men de sista åren har utvecklingen stannat av och det har till och med blivit sämre på vissa ställen. Det krävs nya tag. Vi tror att det är viktigt att forma en bra säkerhetskultur i byggbranschen och det ska vi försöka göra med hjälp av säkerhetsparken, säger Jan Johansson, projektledare och professor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet.

De andra som är med i projektet är Maria Johansson, doktorand, Leif Berglund, universitetslektor, Magnus Nygren, biträdande universitetslektor och Magnus Stenberg, universitetsadjunkt.

Utveckla träningen
Forskarna ska kartlägga internationell forskning inom säkerhetsområdet, erfarenheter från andra säkerhetsparker och säkerhetsarbete i svensk byggindustri. I samarbete med säkerhetsparkens ledning ska grundläggande säkerhetsprinciper sedan införlivas i verksamheten. I projektet ingår också att utvärdera resultaten av träningen för att bidra till dess utveckling.

Projektet pågår till och med november 2022 och förväntas leda till en mer gemensam syn på säkerhetskultur i byggbranschen och en ökad kunskap om hur man kan arbeta säkert. Resultaten väntas också bidra till att minska antalet arbetsolyckor och arbetssjukdomar i byggindustrin.

I media: