Hoppa till innehållet

Genusfrågor på agendan för företag och forskare

Publicerad: 29 april 2019

På Gender Contact Point-dagen på Luleå tekniska universitet samlades företag, forskare, kommuner och andra aktörer för att utbyta erfarenheter kring praktisk jämställdhetsintegrering.

Dagen innehöll bland annat en rad inspirationsföreläsningar av olika forskare på universitetet, kopplat till genus, jämställdhet, mångfald och innovation. En av föreläsarna var Johan Sandström, professor i företagsekonomi vid Luleå tekniska universitet, som pratade om hur han arbetar med att få in jämställdhetsfrågorna på ekonomutbildningen.

– Deltagarna fick bland annat följa med in på ett dilemmaseminarium där jag utsätter studenterna för olika etiska dilemman, däribland om jämställdhet. Det är ett väldigt bra sätt att starta en diskussion, att få dem att fundera lite extra över känsliga frågor. Ofta tycker vi att vi nog gör ganska mycket för att öka jämställdheten, men många av oss reproducerar samtidigt ganska sunkiga normer. Dessa kan dock vara svåra att identifiera om man inte sätter sig själv i klistret. Dilemmadiskussionerna kan bidra till att några av dessa osynliga strukturer kommer upp till ytan och det är ju först då som vi kan ta tag i dem, säger Johan Sandström.

En väg in till forskningen

Gender Contact Point är inte bara en årlig konferens, utan också en permanent plattform som ska fungera som en dörr till universitetets genusforskning. Här finns resurser i form av forskare, verktyg, metoder, exempel och samarbetspartners.

– Företagen bidrar med erfarenheter och universitetet bidrar med forskning. Det är i det mötet som det kan uppstå ny innovation. Tanken är att fler företag och organisationer ska ha möjlighet att samverka med våra forskare. Här ger man den möjligheten även till mindre företag, inte bara den stora industrin, säger Paula Wennberg, projektledare vid Centrum för distansöverbryggande teknik, CDT, och koordinator för Gender Contact Point.

– Jag tror att de företag som har en medvetenhet kring genusfrågor blir mer konkurrenskraftiga och stärker sina affärer. När det gäller till exempel it-företagen är det viktigt att både kvinnor och män ska vara med och forma framtidens it. Det finns forskning som säger att arbetsplatserna blir mer kreativa och välmående när man har både män och kvinnor. Vi vill att norra Sverige ska vara en attraktiv och hållbar region att bo och verka i för alla, säger Paula Wennberg.

Ökad medvetenhet kring genusfrågor

Ett av de it-företag som samarbetar med universitetet är Lunet. Enligt den nya vd:n Kent Eneris har företagets engagemang i projektet gjort att de fått en ökad medvetenhet kring marknadsföringen av företaget.

– Vi tänker mer på att hur vi utformar vår hemsida och våra platsannonser styr vilka som söker jobb hos oss. Våra kunder är ju till hälften kvinnor och vi vill anställa fler kvinnor, så vi kan inte kommunicera bara till män, säger Kent Eneris.

En annan besökare på konferensen var Marie Nilsson som precis börjat jobba som systemadministratör på Grepit AB.

– Grepit jobbar aktivt för att rekrytera tjejer. Vi har gått från tre till tjugo anställda på två år, varav fem är tjejer. Vi försöker forma en arbetsplats som är lika attraktiv för både tjejer och killar, säger Marie Nilsson.

– Vi behöver få samhället att acceptera att unga tjejer är intresserade av teknik och data. Bara för att du är tjej måste du inte välja yrken med mjuka värden. Och du behöver inte vara ”grabbig” för att jobba med it, du kan gilla rosa och data, säger hon.

Kontakt

Paula Wennberg

Paula Wennberg, Projektledare

Telefon: 0920-491285
Organisation: Digitala tjänster och system, Institutionen för system- och rymdteknik