Hoppa till innehållet
Elektriker
Projektet kommer bland annat att studera elektrikernas arbetsmiljö. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Goda exempel ska förbättra arbetsmiljön i installationsbranschen

Publicerad: 15 januari 2021

Små företag i installationsbranschen (exempelvis VVS-operatörer och elektriker) har ofta begränsade resurser att satsa på arbetsmiljö samtidigt som de tenderar att vara särskilt utsatta för arbetsmiljörisker. I ett nytt forskningsprojekt studeras goda exempel på när samarbete mellan små företag i installationsbranschen och företagshälsovård medfört en förbättrad arbetsmiljö. Resultatet kommer att presenteras i form av en inspirationsbok.

Utöver rent medicinsk kompetens har företagshälsovård oftast kompetens inom en rad andra arbetsmiljörelaterade områden, däribland ergonomi, systematiskt arbetsmiljöarbete och beteendevetenskap.

– Företagen tenderar att underutnyttja den icke-medicinska kompetensen. Det är rätt vanligt att företagshälsovård anlitas endast för att genomföra årliga hälsoundersökningar, säger Leif Berglund, universitetslektor i arbetsvetenskap och projektledare.

Långsiktigt samarbete 

Tidigare forskning visar att en förutsättning för att företagshälsovård ska kunna bidra till ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete är att det finns ett långsiktigt samarbete mellan dem och kundföretagen samt att företagshälsorna får tillräcklig information för att kunna identifiera behoven.

– En möjlig förklaring är att det krävs tid att etablera personliga relationer mellan företag och företagshälsovård. Förhoppningsvis kan vårt projekt ge en tydligare bild av mekanismerna bakom ett lyckat arbetsmiljöarbete, säger Leif Berglund.

Studien kommer att genomföras i form av intervjuer med representanter från små företag i installationsbranschen som upplever att de har ett gott samarbete med sin företagshälsovård. Intervjuerna kommer i första hand att göras med den som ansvarar för avtalet med företagshälsovården, vanligen ägaren, samt företagets skyddsombud. Även representanter från den anlitade företagshälsovården kommer att intervjuas. Vidare kommer forskarna att analysera företagens dokumentation av arbetsmiljöarbetet.

Resultatet i inspirationsbok

Projektets resultat kommer att samlas i en inspirationsbok.

– Även om inspirationsboken i första hand riktar sig till dem som jobbar inom installationsbranschen och företagshälsovården så hoppas vi att innehållet kommer att vara relevant även inom andra branscher, säger Maria Johansson, doktor i arbetsvetenskap.

Projektet, som delfinansieras av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) med en miljon kronor, genomförs i dialog med representanter för arbetsmarknadens parter. Det startade i januari 2021 och pågår i två år.