Hoppa till innehållet

Nytt verktyg ska öka jämställdheten

Publicerad: 6 december 2017

När jämställdhetsinsatser blir sidoprojekt i verksamheten förblir många arbetsplatser ojämställda. Ett forskningsprojekt vid Luleå tekniska universitet presenterar nu ett nytt webbverktyg som ska hjälpa organisationer att ta nästa steg.

För att jämställdhetsarbete ska bli framgångsrikt kan det inte göras vid sidan om verksamheten som enstaka aktiviteter. Det måste göras till en del av den ordinarie verksamheten och det dagliga arbetet, säger Kristina Johansson, genusforskare vid Luleå tekniska universitet.

Från analys till handling

Forskning har sedan länge kunnat visa hur viktigt det är att förändringsarbete integreras i den egna organisationens verksamhet. Integrering är också den metod för jämställdhetsarbete som förespråkas av både FN och EU. Men det har visat sig vara svårt att genomföra i praktiken, menar Kristina Johansson. Därför har genusforskare vid Luleå tekniska universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet tagit fram det webbaserade verktyget ”Förändringsrutan”. Genom att svara på sex stycken frågor får organisationen fram en graf som visar graden av integrering och om insatserna fokuserar på problem inom eller utanför den egna verksamheten. Frågorna uppmuntrar till att reflektera över hur insatserna följs upp, vilket kan vara en hjälp i arbetet med att prioritera, ta fram handlingsplaner och göra checklistor, säger Kristina Johansson.

– Genom att visuellt tydliggöra integreringen eller bristen av den kan organisationer förstå varför det inte händer så mycket, trots att man tycker sig ha jobbat med jämställdhetsfrågor en tid. Verktyget kommer inte att göra jobbet men ger en skjuts när du ska gå från analys till handling.

Förändringsrutan är ett öppet verktyg som kan användas själv utan extern hjälp. Det har utvecklats tillsammans med aktörer inom skogssektorn med finansiering från bland annat Europeiska regionala utvecklingsfonden. En av de stora frågorna för skogssektorn och många andra mansdominerade näringar är kompetensförsörjning och breddad rekrytering, säger Kristina Johansson. 

– Genom förändringsrutan kan organisationer försäkra sig om att jämställdhetsinsatserna inte bara handlar om att informera kvinnor om branschens fördelar. Om det inte kombineras med insatser riktat mot arbetsplatskulturen och de normer som gör att bara vissa personer vill jobba där, kommer ingen långsiktig förändring att ske.

Långsiktig förändring efter #MeToo

Uppropet #MeToo där sexuella trakasserier uppmärksammats i hela världen har enligt Kristina Johansson satt fingret på att många arbetsplatser har en missgynnande kultur som de behöver förändra i grunden.

– Nu är det mycket fokus på symptomet, och det är ett jätteviktigt första steg, men det långsiktiga arbetet handlar om att förändra det som orsakar trakasserierna. Verktyget är en metod som organisationer kan använda för att bli mer jämställda.   

I media

Kontakt

Kristina Johansson

Johansson, Kristina - Universitetslektor

Organisation: Arbetsvetenskap, Människa och teknik, Institutionen för Ekonomi, Teknik, Konst och Samhälle
Telefon: 0920-492943
Rum: A149 - Luleå»

Taggar