Hoppa till innehållet
Foto: Melina Granberg
Jan Johansson, professor i industriell produktionsmiljö. Foto: Melina Granberg Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Olyckor i byggbranschen analyseras

Publicerad: 4 november 2016

Olyckor är dubbelt så vanliga bland byggnadsarbetare som hos andra arbetstagare enligt Arbetsmiljöverket. Därför har myndigheten gett Luleå tekniska universitet i uppdrag att kartlägga vilken forskning som finns kring risker i byggbranschen. Projektet ska resultera i en så kallad kunskapssammanställning.

– Vi genomför en analys över svensk och internationell forskning som rör risker och riskprevention på byggarbetsplatser. Den visar att det ser ganska lika ut i världen, men vissa kulturella skillnader finns. I Spanien sker till exempel fler olyckor efter lunchen, vilket kopplas ihop med alkoholintag till maten, säger Jan Johansson, professor i industriell produktionsmiljö.

Analysen visar att de vanligaste olyckorna rör sig om fall på mark eller från hög höjd. Men det kan också handla saker som ramlar ner, att byggnadsarbetarna skadar sig på handhållna verktyg eller att blir påkörda av motordrivna fordon.

Svensk forskning saknas

I branschen råder ofta tidspress, vilket kan leda till stress på individnivå. Hur arbetet organiseras har stor påverkan på risknivån. Till exempel vilken kultur som finns, arbetssätt, attityder till säkerhet, ledarskap, arbetsvillkor och produktionskrav. LTU-forskarnas analys visar att det generellt saknas svensk forskning inom området.

– Det går att minska riskerna redan i projekteringsfasen, till exempel genom att välja byggmetoder som inte är farliga. Om farliga metoder ändå väljs, kan man i ett tidigt stadium diskutera vilka skyddsåtgärder som bör vidtas. Det är ett område där vi ser att det saknas forskning.

Andra kunskapsluckor handlar om vad underentreprenörer och svart arbetskraft innebär för säkerheten samt hur en machokultur påverkar.

– Om det finns en utpräglad machokultur slarvas det i regel med skyddsåtgärder. Det anses lite fånigt att följa alla regler.

– Vår kunskapssammanställning är snart klar. Sedan är det upp till Arbetsmiljöverket att föreslå åtgärder. Den kommer även tryckas upp i en skrift som blir tillgänglig för arbetsgivare och fackliga organisationer. I slutändan handlar det om att minska allvarliga olyckor inom byggbranschen.

I media

Taggar