$!esc.html($userInfo.givenName) $!esc.html($userInfo.surname)
$!esc.html($userInfo.givenName) $!esc.html($userInfo.surname)

 

Forskning

Jag intresserar mig särskilt för produktionssystemets utformning och dess betydelse för effektivitet och arbetsmiljö. Och just nu finns "Lean production" i fokus.

Jag medverkar också i projekt som handlar om attraktiva städer i kallt klimat och samhällsomvandling i malmfälten.

Tidigare har jag medverkat i forskning om plåtforming, konstruktion och tillverkning av formande verktyg, höghastighetsfräsning och bearbetning med högeffektlaser.