Hoppa till innehållet
Arbetsmiljö-prevent
”Work and Technology on Human Terms” heter den nya webbutbildning på högskolenivå för ingenjörer och andra yrkeskategorier som behöver lära sig mer om förhållandet arbete, teknik och arbetsmiljö. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Unikt samarbete för bättre arbetsmiljö

Publicerad: 22 augusti 2017

Ingenjörers kunskaper om arbete, teknik och arbetsmiljö ska bli bättre tack vare en ny webbutbildning. Den är framtagen i ett unikt samarbete mellan Luleå tekniska univeristet, Prevent och fyra andra svenska tekniska universitet och högskolor.

De som utbildas vid tekniska högskolor har stort inflytande över arbetsmiljön på flera sätt när de kommer ut i arbetslivet.

– De är med och utvecklar tekniska system och produkter som påverkar arbetsmiljön för andra. Bara ett enkelt exempel som hur man utformar en skruvdragare kan påverka om den som använder den i arbetet får belastningsskador. Eller en programutvecklare som utformar programvara, hur gränssnittet är utformat avgör hur användaren interagerar med programmet. Om det är dåligt presenterat kan det leda till stress eller huvudvärk, säger Prevents projektledare Gunnar Lagerström i ett pressmeddelande.

Arbete och teknik på människans villkor

Utbildningen "Work and Technology on Human Terms" bygger på boken "Arbete och teknik på människans villkor" som Prevent gett ut under många år i samarbete med bland annat Luleå tekniska universitet.

Den nya utbildningen som är engelskspråkig och webbaserad blir mer interaktiv och tillgänglig. 

– Det har gett oss andra pedagogiska möjligheter. En stor del av Sveriges forskarelit har bidragit med sakkunskap som vi kombinerat med reportage och intervjuer från olika miljöer ute i företagen. Vi får en helt annan koppling mellan teori och praktik, säger Gunnar Lagerström.

Utbildningen kommer att användas på ingenjörsprogrammen men är öppen för alla. Den kan även användas inom utbildningsprogram för exempelvis ekonomer och beteendevetare. 

Utbildningen

I media

Kontakt