Byggproduktion

Ämnet byggproduktion är fokuserad på att skapa en integrerad och industriell byggprocess genom att utveckla processer, metoder och system för att kundanpassa och produktionsoptimera den slutliga byggprodukten.

Ämnet omfattar planering, ledning och styrning av byggprojekt samt IT-system för informationshantering av en integrerad byggprocess.