I media: Radikala brobyggen

Publicerad: 1 december 2016

Hur ser innovationsprocesserna ut inom infrastruktursektorn? Det undersöker Johan Larsson, Luleå tekniska universitet, i doktorsavhandlingen Managing Radical Innovation in the Swedish Infrastructure Sectors. A Study of Industrialized Construction.

Johan Larsson

Larsson, Johan - Universitetslektor

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492263
Rum: R212 - Luleå»

Taggar