Hoppa till innehållet
Nordeas vetenskapliga pris till Thomas Olofsson 2017 Foto: Richard Renberg
Nordeas vetenskapliga pris till Thomas Olofsson 2017. Nordeas kontorschef David jones till vänster, Thomas Olofsson till höger. Foto: Richard Renberg Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Nordeas vetenskapliga pris till Thomas Olofsson

Publicerad: 10 november 2017

2017 års vetenskapliga pris från Nordeas Norrlandsstiftelse tilldelas Thomas Olofsson, professor inom byggproduktion vid Luleå tekniska universitet.

Priset inrättades 2006 av Nordeas Norrlandsstiftelse och tilldelas framträdande forskare vid Luleå tekniska universitet. Det ges till forskare med god utvecklingspotential och vars forskningsresultat bidrar till tillväxt och utveckling. Forskaren ska vara en god företrädare för universitetet. Prissumman är på 100 000 kronor.

– Fantastiskt roligt! Jag vill tacka Nordea och mina kollegor inom avdelningen för industriellt och hållbart byggande säger Thomas Olofsson

Ur juryns motivering:

I början av 2000-talet blev han utnämnd till professor i byggproduktion vid Luleå tekniska universitet. Forskningsämnet byggproduktion har under ledning av Thomas Olofsson producerat ett stort antal doktorsavhandlingar och licentiatavhandlingar. Den stora vetenskapliga produktionen i form av tidskriftartiklar, bokkapitel, konferensbidrag, rapporter och populärvetenskaplig framställningar uppgår till över 250 publikationer.

Området byggproduktion är tvärvetenskapligt och syftar till att ta fram rätt planerings strategier för att öka värde, spara energi och minska förbrukning inom byggandet av samhällets resurser. Professor Olofsson var en tidig pionjär för att införa och utveckla digitalisering inom byggandet. Hans tidiga insatser gav Luleå tekniska universitet en internationell lyskraft och har inte bara stärkt studenternas attraktionskraft som nyskapande för industrin men även stärkt företagens arbete med avancerade digital verktyg, ett begrepp som i dag kallas för BIM. Denna forskning har också utgjort grund till utveckling av nya företag med stor potential för tillväxt i både regionalt och nationellt. Resultat som kan spara miljarder åt samhället.

Priskommittén

Priskommittén utgörs av rektor, dekanus vid tekniska fakultetsnämnden respektive filosofiska fakultetsnämnden vid Luleå tekniska universitet och kontorschefen David Jones vid Nordeas kontor i Luleå, tillika ordförande.

I media:

Thomas Olofsson

Olofsson, Thomas - Professor

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493662

Taggar