Qingdao Technological University President Xu Jianbo och Professor Thomas Olofsson, LTU. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Samarbete med Kina inom byggproduktion

Publicerad: 25 november 2013

Professor Thomas Olofsson var inbjuden som Keynote speaker vid en nationell konferens i Qingdao i södra Kina. Nu ser detta ut att leda till ett samarbete. I Kina är man framförallt intresserade av den forskning som bedrivs om energieffektivisering av byggnader och hus i Sverige. Ett samarbete som kan leda till ett utbyte av doktorander men även möjligheten till gemensamma forskningsprojekt.

Efter konferensen besökte LTU även ett tekniskt universitet, Qingdao Technological University, och där aviserades intresset för ett framtida samarbete. Ett s.k. Letter of Intent är redan påskrivet och Thomas Olofsson är optimistisk inför ett framtida samarbete. Nästa steg blir ett s.k. Memorandum of understanding där rektorerna från respektive universitet sätter sin signatur.

- Förhoppningen är att vi skall få tillstånd ett utbyte av doktorander mellan LTU och Qingdao Technological University, säger Thomas.

Intresset för klimatsmarta lösningar, förnyelsebar energiteknik och energieffektivisering är stort. Urbaniseringen i Kina är ofattbar. Myndigheterna räknar med att ca 250 miljoner kommer att flytta in i städerna under nästa 12 års period. Ändå är det är få svenska företag som är verksamma inom byggindustrin i Kina. Våra företag inom denna sektor är helt enkelt för små för att ta sig in på den enorma marknad som finns. Även kulturella skillnader och hinder gör det svårt för utländska företag. I Kina byggs nästan allt av kinesiska företag med kinesiska arbetare förutom de specialister som anlitas från väst med unik spetskompetens.

- Miljökonsekvenserna av urbaniseringen i form av giftig smog har redan nått alarmerande höga nivåer och behovet av hållbara energilösningar är därför stort, avslutar Thomas Olofsson, Professor inom byggproduktion vid Luleå tekniska universitet.

Keynote speaker är den som håller en övergripande föreläsning vid en akademisk konferens på internationell nivå.

Kontakt

Qingdao Technological University