Hoppa till innehållet

Examensarbeten i reglerteknik

Vi examinerar varje år ett flertal examensarbeten, de flesta i industrin, på ett stort antal olika företag, både i Sverige och utomlands. Vi har även examensarbeten som är kopplade till något av våra forskningsprojekt.

Är du intresserad av fortsatta studier så är ett examensarbete inom något av våra forskningsprojekt ett bra sätt att få en första inblick i forskarstudier.

Om du har ett eget förslag, eller om du har hittat ett examensarbete på ett företag, kontakta Thomas Gustafsson (tgu@ltu.se) eller någon annan på Reglerteknik. Vår erfarenhet är att personliga initiativ är bästa sättet att få ett exjobb som man trivs med!

De huvudsakliga områdena för examensarbeten hos oss är:

- Design och implementering av reglersystem
- Modellering och systemidentifiering
- Simulering och analys av komplexa dynamiska system