Hoppa till innehållet

Forskningsprofil

Forskningsämnet reglerteknik är centralt för Luleå tekniska universitets deltagande och bidrag till utvecklingen av flera strategiskt viktiga forskningsområden.

Vi kommer förhoppningsvis att spela en viktig roll under de kommande årens gröna omställning. forskargruppen har omfattande erfarenheter när det gäller samarbeten med regionala industrier inom massa- och papper-, stål-, gruv- och energisektorerna. Men vi är också aktiva i projekt inom andra ämnesområden, till exempel hälsovård, datacenter och jordbruk.

Forskargruppen arbetar strategiskt och framgångsrikt med extern finansiering från nationella forskningsråd och myndigheter samt inom de europeiska ramprogrammen.

Vi har ett framgångsrikt samarbete med ProcessIT Innovations vid Luleå tekniska universitet. ProcessIT Innovations är ett samverkanscenter i norra Sverige som arbetar med att utveckla nya tekniska lösningar utifrån branschens behov. Samarbetet har möjliggjort projekt relaterade till fjärrvärme, gruvdrift, datacenter och vattenkraftsapplikationer.

Forskargruppen i reglerteknik kan erbjuda en forskningsinfrastruktur med exempelvis Coupled Tank System, som kan användas för såväl utbildning som grundforskning.

Våra forskningsområden

Energiproduktion, distribution och användning

  • Fjärrvärme (Flexisync)
  • Datacenterkylning (ECO-kub)
  • Spillvärmeåtervinning (DC-farming, 2021)
  • Vattenkraft (AFC4hydro)
  • Trätorkning (Wooddee)
  • Piia forskning
  • Simberry
  • ENSYM

Sjukvård

  • Postural kontroll

Effektiv utvinning av naturresurser

  • Mineralbearbetning (ECO, 2021)