Hoppa till innehållet
Reglerteknik
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Forskningsprofil

Publicerad: 18 augusti 2017

Forskargruppen vid LTU har ett flertal långsiktiga samverkansprojekt som grundas i industrins behov att effektivisera sina processer. Projektens fokus är utveckling och tillämpning av reglerteori. För närvarande samarbetar vi med företag som t. ex. ABB, SSAB, LKAB, Boliden, SCA, Skellefteå Kraft och Volvo CE.

Från teori till tillämpning

Gruppen är känd för att forskningsresultaten når ut till industrin, främst genom ett starkt engagemang inom ProcessIT Innovations. Forskningen vid Reglerteknik har lett till kommersiella produkter för bland annat hamnkranar, pappersmaskiner och kolinjektionsanläggningar.

Kurser i reglerteknik på både grund- och avancerad nivå ges i flera högskole- och civilingenjörsprogram vid LTU, exempelvis bilsystemteknik, maskinteknik, datateknik samt teknisk fysik och elektroteknik.