Hoppa till innehållet
OPTi_Logo
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

OPTi

Publicerad: 17 oktober 2017

Luleå tekniska universitet är koordinator för OPTi projektet. Åtta partners deltar i projektet som totalt har fått 2,1 miljoner euro från EU Horizon 2020 inom ramen för Energiprogrammet. Projektet har en löptid på 38 månader med start mars 2015.

OPTi-projektet strävar efter att skapa en långvarig inverkan genom att tänka på hur fjärrvärme- och fjärrkylasystem är konstruerade och styrda. Det övergripande målet är att skapa affärsmässiga fördelar för industrin och för att säkerställa optimal slutkonsumentnöjdhet.

OPTi kommer att leverera metoder och verktyg som möjliggör korrekt modellering, analys och kontroll av nuvarande och planerade DHC-system. Metoden kommer att distribueras både på en fullständig systemnivå och på nivån på en byggnad / byggnader.

OPTi kommer att behandla DHC-systemet som ett system med dynamisk kontroll och behandlar termisk energi som en resurs som ska styras för DHC-system för att spara energi och minska toppbelastningen. Detta kommer att leda till det mest miljövänliga sättet att utnyttja energikällor och därmed minska beroende av ytterligare kedjor som går på olja och / eller el och generellt ger en socioekonomiskt hållbar miljö.

OPTi kommer att hjälpa energiselskap att driva både dagens och framtida DHC-system på ett optimalt sätt:

  • Systemnivå: Vi ser möjligheter för små och medelstora företag att tillhandahålla nya tjänster / lösningar

  • Husnivå: Mer intelligenta DHC-styrsystem som fjärrkontroll och konsumentens "virtuella knopp"

  • Allmänt: Vi förutser att OPTi-ramverket gör det möjligt för ingenjörer att designa och planera DHC