Hoppa till innehållet
LTU Unmanned aerial vehicles UAV

Reglering av autonoma obemannade flygplan

Publicerad: 26 november 2012

Målet för vår forskning inom området UAV är att utforma nya reglerstrategier med syfte att förbättra noggrannhet och effektivitet i olika manövrar och scenarier.

Exempel på forskning är reglerstrategier för att:

  • reglering av höjd
  • hålla en konstant höjd.
  • hålla en given position.
  • planere en färdväg i tre dimensioner.

Vi har alltid som mål att experimentellt utvärdera nya metoder i  scenarier som har bäring mot realistiska tillämpningar.

Publikationer:

Kontakter: