Möte om framtidens gruvor

Publicerad: 20 september 2018

Ännu mer hållbara och intelligenta gruvor. Det är målet med det stora samverkansprojektet SIMS – Sustainable Intelligent Mining Systems – där Luleå tekniska universitet finns med som enda svenska lärosäte.

I SIMS – som är ett av EU:s största projekt inom gruvteknik någonsin – möts ledande gruvbolag, system- och teknikleverantörer och två framstående gruvuniversitet, Luleå tekniska universitet och Tekniska högskolan i Aachen, för att gemensamt utveckla gruvindustrin. Det treåriga projektet koordineras av Epiroc och har en budget på 168 miljoner kronor. Fokus ligger på förbättrad gruvbrytning, bland annat vad gäller lönsamhet, hållbarhet och säkerhet och under två dagar i september träffades företag och forskare på Luleå tekniska universitet för att presentera utvecklingen inom projektet men också för att diskutera framtida utmaningar.

Forskning som gör nytta

Av de åtta områden som ingår i SIMS har Luleå tekniska universitet ledarskapet för tre: robotik, outreach, och attraktiva arbetsplatser, och man är involverad i samtliga områden.

– Det händer väldigt mycket inom gruvindustrin vad gäller säkerhet, hållbarhet och effektivitet. Modern batteriteknik ersätter diesel och en högre grad av automation leder till förbättrad säkerhet. Luleå tekniska universitet har forskning inom flera områden som gör nytta i det här sammanhanget. Det är en styrka att vi kan involvera flera delar av verksamheten i ett industridrivet spetsprojekt som SIMS, säger Jenny Greberg, biträdande professor i gruv- och berganläggningsteknik vid Luleå tekniska universitet.

Studenter lär sig senaste tekniken

En viktig del i SIMS är för Luleå tekniska universitet att utveckla teknik inom virtual reality (VR) och augmented reality (AR), och föra in denna teknik i utbildningar riktade mot studenter och branschen. Här kombineras kompetenser från flera forskningsämnen på universitetet med industridesigners från Epiroc och ingenjörer från Boliden och LKAB i ett unikt samarbete för att utveckla SIMS VR-gruva som kommer att användas både som virtuell demonstrationsplatform i projektet men även i utbildningar på LTU. Arbetet leds av gruv- och berganläggningsteknik, som tillsammans med bland andra medie- och kommunikationsvetenskap, distribuerade datorsystem samt malmgeologi utvecklar en virtuell gruva.

– Vi tar gruvan till studenterna. VR-tekniken kan föra studenterna in i en gruva i Australien eller en annan del av världen. Luleå tekniska universitet ska ligga i framkant och det är viktigt att våra studenter kan hantera den allra senaste gruvtekniken när de går ut, säger Jenny Greberg.

Kontakt

Jenny Greberg

Jenny Greberg, Biträdande professor, Tf Ämnesföreträdare

Telefon: 0920-492840
Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser