George Nikolakopoulos
George Nikolakopoulos, biträdande professor i reglerteknik vid Luleå tekniska universitet. Foto: Linda Alfredsson Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Robotar ska ge bättre flygsäkerhet

Publicerad: 9 oktober 2015

Robotar som gör inspektioner av flygplan för att identifiera skador – det kan bli verklighet om forskarna inom reglerteknik vid Luleå tekniska universitet lyckas. – Det är en futuristisk idé, säger biträdande professor George Nikolakopoulos.

Luleå tekniska universitet är en av fem partners i projektet CompInnova, ett Horizon 2020-projekt inom den prestigefyllda utlysningen Future and Emerging Technologies (FET). Målet med projektet är att utveckla en innovativ inspektionsmetod av komposit- och metallkarosser på flygplan.

Flygplan inspekteras för yttre skador med jämna mellanrum. Det görs manuellt med en handhållen sensor genom så kallad icke-förstörande testning. Man letar helt enkelt efter defekter genom att göra punktmätningar på flygplanskroppen. Dessa inspektioner är både tidskrävande och kostsamma.

– Idag baseras inspektionerna på mänsklig erfarenhet och känsla. Mätningar görs där någon antar att det är mest sannolikt att hitta ett fel, säger George Nikolakopoulos.

– En robot å andra sidan skulle kunna inspektera hela flygplanet och därmed förbättra kvaliteten på underhållsrutinerna.

Klättrande robot

Uppgiften för forskarna i reglerteknik är att utforma och utveckla elektronik, programvara och mekaniska enheter hos en robot som ska bära en integrerad mätenhet. Roboten ska vara en autonom så kallad vortexrobot, det vill säga den ska förflytta sig med hjälp av luft och kunna klättra vertikalt och följa flygplanets struktur.

– Vi står inför många utmaningar. Sensorn kommer att väga minst tio kilo och roboten måste därför vara en meter i diameter, säger George Nikolakopoulos.

– Det är en futuristisk idé men det är också syftet med ett FET-projekt. Risken att misslyckas är stor, men om vi lyckas får resultatet ett enormt stort genomslag. Då kommer vår forskning spara tid, pengar och förbättra säkerheten inom flygindustrin.

Unik testplats med rörelselabb

I projektet kommer dessutom reglertekniks testplats för rörelseananys att användas, ett laboratorium för fältrobotik som är ett av de största i Europa. När 20 infraröda kameror monteras på 50 meter höga stativ, skapas en testplats stor nog för ett flygplan.

– Vårt rörelseanalyssystem kommer användas i det senare skedet av projektet och bli en viktig komponent för att nå projektmålen, säger George Nikolakopoulos.

CompInnova kommer att pågå i tre och ett halvt år och övriga partners är Cranfield University, England, University of Patras, Grekland, University of Ioannina, Grekland, Exis Innovation LTD, England.

Kontakt

George Nikolakopoulos

George Nikolakopoulos, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-491298
Organisation: Robotik och artificiell intelligens, Signaler och system, Institutionen för system- och rymdteknik

Taggar