George Nikolakopoulos och Georgios Andrikopoulos
George Nikolakopoulos och Georgios Andrikopoulos, båda forskare i robotik vid Luleå tekniska universitet. Foto: Linda Alfredsson Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Robotiksamarbete med Honda Research

Publicerad: 8 februari 2018

Forskargruppen i robotik vid Luleå tekniska universitet har ineltt ett nytt prestigefyllt samarbete med Honda Research Institute Japan.
– Målet är att skapa en robot som hjälper människor med vardagliga uppgifter i hemmet, säger Georgios Andrikopoulos, forskare i reglerteknik.

Honda Research Institute Japan (HRI-JP) fokuserar på kooperativ intelligens för att stödja människa och maskin. Samarbetet mellan Luleå tekniska universitet och HRI-JP kommer att inbegripa konceptutveckling, design och utveckling av en ny modulär och omkonfigurerbar robot. Roboten ska kunna röra sig på flera olika sätt och det ska gå att fästa interaktionsverktyg och manipulatorarm på den. Den ska ha AI-förmågor, kunna samarbeta med människor och klara av att utföra utmanande positioneringsuppdrag, till exempel hålla sig kvar på olika ytor, både vertikalt och horisontellt. 

– Våra gemensamma insatser kommer inbegripa utvecklandet av flera robotar, de programmeras för att kunna göra tidskänsliga och komplexa serviceuppgifter genom att använda en autonom samarbetsstrategi, säger Georgios Andrikopoulos.

– Det ultimata målet skulle vara att skapa en flerdimensionell robot för arbete i hemmet som hjälper människor med vardagliga uppgifter och på sikt kunna förbättra livskvaliteten för dem.

Bra möjlighet för studenter

Samarbetet med HRI-JP kommer också att skapa nya möjligheter för studenter. Robotikgruppen söker två studenter som kan skriva sitt examensarbete inom ett ämnesområde som berör robotarna, till exempel design eller konceptutveckling. Studenterna kan ha sin bakgrund inom olika ingenjörsutbildningar, till exempel industriell design.

– Det är en fantastisk möjlighet för studenter. Som en del av examensarbetet kommer de att kunna få en praktikupplevelse med HRI i Japan, säger George Nikolakopoulos, professor i robotik och automation.

Kontakt

George Nikolakopoulos

George Nikolakopoulos, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-491298
Organisation: Robotik och artificiell intelligens, Signaler och system, Institutionen för system- och rymdteknik

Taggar