Hoppa till innehållet
rettan.jpg

R0001E - Grundläggande reglerteknik

Publicerad: 8 januari 2008

Reglerteknik kan beskrivas som en gren inom ingenjörskonsten vars uppgift är att ge metoder för att styra system i enlighet med givna intentioner. En modern bil skulle inte kunna säljas om den inte innehöll ett stort antal regulatorer.

De flesta reglersystem sätts samman av praktiskt inriktade ingenjörer som förstår teknikområdet och samtidigt har kunskaper i grundläggande reglerteknik. Kursen tar upp metoder för att konstruera reglersystem och beskriver vanligt förekommande apparatur. Även ingenjörer som inte direkt konstruerar reglersystem behöver kunskap om grundläggande reglerteknik för att kunna samverka med reglerteknikspecialister.

Laborationerna ger praktisk erfarenhet i att översätta teoretiska funktioner till program i en dator.

Examinator och lärare

Andreas Johansson (examinator)
Ulf Andersson (lärare)