Workshop för framtida samarbeten

Publicerad: 21 augusti 2017

Forskare och företagsrepresentanter inom reglerteknik har haft en workshop på Luleå tekniska universitet för att diskutera framtida gemensamma forskningsinriktningar inom området design av reglerstrategier för storskaliga system.

– Förhoppningsvis kan vi definiera gemensamma forskningsspår och samarbeten för möjliggörande teknik för effektiva storskaliga system, till exempel en smart stad eller smart industri, säger Wolfgang Birk, professor i reglerteknik vid Luleå tekniska universitet.

– Syftet med workshopen är också att identifiera utmaningar som återstår inom forskningsområdet och reda ut på vilket sätt dessa kan hanteras.

Forskning inom ämnesområdet design av reglerstrategier har pågått sedan början av 1960-talet och är relativt välbelagd. Trots det är metodologin inte lättanvänd i industrin eftersom den kräver omfattande kunskap och förståelse. Och i takt med att allt mer kopplas samman, till exempel energissystem, sociala system och industriella system, ökar komplexiteten.

– För att kunna tackla den här komplexiteten blir metoderna och verktygen för att bygga pålitliga och effektiva storskaliga system allt viktigare. En väsentlig fråga är då i vilken riktning forskningen bör röra sig, säger Wolfgang Birk.

Workshopen Perspectives and Future Directions in Control Configuration Selection (PiCCS) arrangerades av forskargruppen i reglerteknik vid Luleå tekniska universitet och Iran University of Science and Technology (IUST). I workshopen deltog forskare från NTNU Trondheim, Cranfield, ITMO St. Petersburg, Queens University i Kanada, Chalmers, Linköpings universitet och KTH. Från företag återfanns representanter från bland annat Perstorp och Optimation.

Kontakt

Wolfgang Birk

Wolfgang Birk, Professor

Telefon: 0920-491965
Organisation: Reglerteknik, Signaler och system, Institutionen för system- och rymdteknik

Taggar