Prospekteringsgeofysik

Prospekteringsgeofysik är ett ämne baserat på fysikens lagar och metoder, vilket i kombination med geologisk information kan användas för att lokalisera naturresurser i form av mineralförekomster, kolväten och vatten.

Forskningens tyngdpunkt är utveckling av geofysiska prospekteringsmetoder för mineralfyndigheter.

Forskningsämnet prospekteringsgeofysik upprättades vid LTU januari 2014.

Artikel i tidskrift
Gao. J, Smirnov. M, Smirnova. M, Egbert. G
Pure and Applied Geophysics
Artikel i tidskrift
Gao. J, Smirnov. M, Smirnova. M, Egbert. G
ASEG Extended Abstracts
Journal of Petroleum Exploration and Production Technology
Hitta fler i publikationsdatabasen , Öppnas i nytt fönster/flik