Prospekteringsgeofysik

Prospekteringsgeofysik är ett ämne baserat på fysikens lagar och metoder, vilket i kombination med geologisk information kan användas för att lokalisera naturresurser i form av mineralförekomster, kolväten och vatten.

Forskningens tyngdpunkt är utveckling av geofysiska prospekteringsmetoder för mineralfyndigheter.

Forskningsämnet prospekteringsgeofysik upprättades vid LTU januari 2014.

Chang Mai journal of science, ISSN: 0125-2526, Vol. 45, nr. 1, s. 576-587
Tectonophysics, ISSN: 0040-1951, Vol. 724-725, s. 116-136
Hitta fler i publikationsdatabasen , Öppnas i nytt fönster/flik