Prospekteringsgeofysik

Prospekteringsgeofysik är ett ämne baserat på fysikens lagar och metoder, vilket i kombination med geologisk information kan användas för att lokalisera naturresurser i form av mineralförekomster, kolväten och vatten.

Forskningens tyngdpunkt är utveckling av geofysiska prospekteringsmetoder för mineralfyndigheter.

Forskningsämnet prospekteringsgeofysik upprättades vid LTU januari 2014.

Precambrian Research, Vol. 329, s. 182-194
se.ltu.edge.util.diva.DivaLocalizedItem@61c9bc39
Moradi. M, Oskooi. B, Pushkarev. P, Smirnov. M, Esmaeili Oghaz. H
Environmental Earth Sciences, Vol. 78, nr. 11
Precambrian Research, Vol. 320, s. 484-485
Hitta fler i publikationsdatabasen , Öppnas i nytt fönster/flik