Hoppa till innehållet

Prospekteringsgeofysik

Prospekteringsgeofysik är ett ämne baserat på fysikens lagar och metoder, vilket i kombination med geologisk information kan användas för att lokalisera naturresurser i form av mineralförekomster, kolväten och vatten.

Forskningens tyngdpunkt är utveckling av geofysiska prospekteringsmetoder för mineralfyndigheter.

Forskningsämnet prospekteringsgeofysik upprättades vid LTU januari 2014.

JARS Best Paper Award for Theoretical Innovation
JARS Best Paper Award for Theoretical Innovation

Den vetenskapliga publikationen "Noise reduction and destriping using local spatial statistics and quadratic regression from Hyperion images" av Mahendra Pal, Alok Porwal och Thorkild Rasmussen tilldelades SPIE Journal of Applied Remote Sensing honours som bästa publikation 2020 om teoretisk innovation.