Prospekteringsgeofysik

Prospekteringsgeofysik är ett ämne baserat på fysikens lagar och metoder, vilket i kombination med geologisk information kan användas för att lokalisera naturresurser i form av mineralförekomster, kolväten och vatten.

Forskningens tyngdpunkt är utveckling av geofysiska prospekteringsmetoder för mineralfyndigheter.

Forskningsämnet prospekteringsgeofysik upprättades vid LTU januari 2014.

Journal of Petroleum Exploration and Production Technology, Vol. 10, nr. 4, s. 1657-1674
Surveys in geophysics, Vol. 41, nr. 1, s. 1-3
Artikel i tidskrift
Selway. K, Smirnov. M, Beka. T, O'Donnell. J, Minakov. A, Senger. K, et al.
Geochemistry Geophysics Geosystems, Vol. 21, nr. 5
Hitta fler i publikationsdatabasen , Öppnas i nytt fönster/flik