Prospekteringsgeofysik

Prospekteringsgeofysik är ett ämne baserat på fysikens lagar och metoder, vilket i kombination med geologisk information kan användas för att lokalisera naturresurser i form av mineralförekomster, kolväten och vatten.

Forskningens tyngdpunkt är utveckling av geofysiska prospekteringsmetoder för mineralfyndigheter.

Forskningsämnet prospekteringsgeofysik upprättades vid LTU januari 2014.

Artikel i tidskrift
Gao. J, Smirnov. M, Smirnova. M, Egbert. G
Pure and Applied Geophysics
Precambrian Research, Vol. 329, s. 182-194
Artikel i tidskrift
Moradi. M, Oskooi. B, Pushkarev. P, Smirnov. M, Esmaeili Oghaz. H
Environmental Earth Sciences, Vol. 78, nr. 11
Hitta fler i publikationsdatabasen , Öppnas i nytt fönster/flik