Forskarutbildning

Publicerad: 22 april 2006

Allmän studieplan för forskarutbildning i Prospekteringsgeofysik

Ämnets innehåll

Prospekteringsgeofysik är ett ämne baserat på fysikens lagar och metoder, vilket i kombination med geologisk information kan användas i en rad olika tillämpningar. Geofysisk forskning vid avdelningen för Tillämpad Geofysik inkluderar både grundforskning och tillämpad forskning och omfattar miljö och ingenjörstekniska tillämpningar som tex, detektering av föroreningar i mark och vatten, förundersökningar vid projektering av tunnlar, vägar, byggnader, samt prospektering, och grundforskning som tex, paleomagnetism, plattektonik, bergarters fysikaliska egenskaper, bestämning av geologiska strukturer etc.

Uppläggning

Forskarutbildningen i Prospekteringsgeofysik omfattar såväl teoretiska studier som laboratorie- och fältkurser. En licentiat examen omfattar en kurs/laboratoriedel av i allmännhet ca 30 poäng och en del av självständig forskning om 50 poäng (totalt 80 poäng). Den utbildningen beräknas att ta två år att genomföra. För en doktorsexamen krävs i ytterligare två år studier med ca 10 poäng i kurser samt ett forskningsarbete omfattande 70 poäng (totalt 160 poäng).

I normala fall tar det ca fem år att avlägga en doktorsexamen, då med en tidsomfattning om 80%, vilket medger ett engagemang i avdelningens övriga verksamhet tex undervisning.

Utformning och omfattning av kurs/laboratoriedelarna bestäms efter de krav som forskningsuppgiften ställer. Vetenskapsteori utgör dock ett obligatoriskt inslag.

Forskningsresultaten rapporteras företrädesvis via artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter, men avhandlingar i form av monografier kan även förekomma.

Behörighet

För att antagas som forskarstuderande i Tillämpad Geofysik krävs grundläggande högskoleutbildning om 120 poäng. Vidare skall den sökande ha kunskaper motsvarande geofysiks grundkurs SBL 110 eller den valbara kursen SBL 105, samt de valbara kurserna 112, 113. För studenter med en annan bakgrund kan speciella kurser och fältövningar arrangeras.

Förutom urvals- och antagningskriterier i HF och vid LTU, kan önskemål om en vältäckande kompetens vid avdelningen påverka urvalet.

Examina

Det är möjligt att avsluta en del av forskarutbildningen med en licentiatexamen. De forskarstuderande uppmanas dock att avlägga doktorexamen, men det går även att genomföra utbildningen i två steg med licentiatexamen följd av doktorsexamen.