I media: Per-Erik Lindvall ska leta malm med drönare

Publicerad: 24 februari 2017

Han arbetar tillsammans med tre professorer vid LTU, Jerker Delsing, Maxim Smirnov och Thorkild Rasmussen.

Jerker Delsing

Delsing, Jerker - Professor tillika ämnesföreträdare, Ämnesföreträdare

Organisation: Elektroniksystem, EISLAB, Institutionen för system- och rymdteknik
Telefon: 0920-491898
Thorkild Maack Rasmussen

Maack Rasmussen, Thorkild - Professor tillika ämnesföreträdare, Avdelningschef

Organisation: Prospekteringsgeofysik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493413
Rum: F844 - Luleå»
Maxim Smirnov

Smirnov, Maxim - Biträdande professor, Adjungerad Professor

Organisation: Prospekteringsgeofysik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493588
Rum: F846 - Luleå»

Taggar