Bildkälla: Wikimedia Commons Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Med Team Sweden i Brasilien

Publicerad: 1 juni 2015

Örjan Johansson, Prefekt på Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, och Professor Diego Galar, bägge vid Luleå tekniska universitet, ingick i Team Swedens delegation som nyligen besökte Brasilien för att stödja svenska företag och gynna export och samarbeten.

Team Sweden leddes av Närings och innovationsministern Mikael Damberg. Frågor i fokus var Innovativt flygsamarbete bortom Gripen samt Hållbar gruvdrift och skogsproduktion. Under besöket anordnades flera workshops/konferenser.

–  Besöksprogrammet var intensivt och utifrån Luleå tekniska universitets perspektiv i perfekt samklang med vår forskning, utbildning och innovationsförmåga inom flyg-, gruv- och skogsindustriområdet. Inom gruvsidan berördes hela kedjan från geologi och prospektering till metallurgi. Inom Skogsområdet är det vår forskning inom Biokemisk processteknik som är av stort intresse. Slutligen är våra projekt inom Drift och underhållsteknik av särskilt intresse för Gripensamarbetet, , säger Örjan Johansson.

Med-Team-Sweden-i-Brasilien-Mikael-Damberg-LTU-2015.jpg
Mikael Damberg, Närings- och innovationsminister. The Director of Vale Regional HQ. Sveriges ambassadör i Brasilien Per-Arne Hjelmborn. Foto: Örjan Johansson

Brasilien är en viktig partner för Sverige och läget är just nu unikt gynnsamt för att utveckla befintligt samarbete och för att etablera nya relationer. Besöksprogramet, som tagits fram av Regeringskansliet med stöd av ambassaden, Tillväxtanalys och Business Sweden, var uppbyggt kring tre seminarier som arrangerade i São Paulo, Brasilia och Belo Horizonte. En viktig förutsättning för besöket är det svensk-brasilianska strategiska partnerskapet och ett tilläggsprotokoll om innovativt högteknologiskt industriellt samarbete som undertecknades 2009.

Samarbetet sker via ömsesidiga programutlysningar via Vinnova och dess brasilianska motparter (Science without borders). Som del i grunden till framgången i samarbetet återfinns givetvis Gripenaffären. Detta sammantaget innebär att Brasilien i dag klassar Sverige som ett av fyra prioriterade samarbetsländer på industriområdet (de övriga tre är USA, Tyskland och Sydkorea). Med detta gynnsamma utgångsläge och brasilianska förväntningar på svenska utfästelser om storskaligt industrisamarbete ”bortom Gripen”, har Sverige skaffat sig ett utmärkt utgångsläge i de fortsatta relationerna med Brasilien.

–  Team Sweden innebär också att vi skapar en gemensam struktur för de delegationsresor som olika ministrar leder ut i världen, oavsett om vi säljer it-utrustning i Afrika eller hållbara transporter i Indien, skriver Mikael Damberg, närings- och innovationsminister, på DN Debatt 2015-05-20.

I Team Sweden ingår sex departement i regeringskansliet – utbildnings-, närings-, ­social-, miljö-, kultur- och utrikesdepartementet. Vidare ingår också relevanta statliga myndig­heter och organisationer som Business Sweden, Svenska Institutet, Vinnova, Tillväxtverket, Almi, Tillväxtanalys, Visit Sweden, Exportkreditnämnden, Svensk Exportkredit och Kommerskollegium.

Den årliga innovationsvecka som hålls mellan Sverige och Brasilien, som planeras ske i okt/nov senare i år, kan vara en naturlig nästa tidpunkt då Sverige och Brasilien sätter sig tillsammans för att samtal om hur samarbetet framöver skulle kunna sättas samman.

Örjan Johansson

Johansson, Örjan - Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Teknisk akustik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491386
Rum: F711 - Luleå»
Diego Galar

Galar, Diego - Professor

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492437