Hoppa till innehållet
Thorkild Maack Rasmussen
Thorkild Maack Rasmussen Foto: Richard Renberg Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Thorkild Maack Rasmussen invald i Svenska nationalkommittén för geofysik

Publicerad: 26 maj 2021

Thorkild Maack Rasmussen, professor och ämnesföreträdare i prospekteringsgeofysik vid Luleå tekniska universitet, har blivit invald i den Svenska nationalkommittén för geofysik. Kungl. Vetenskapsakademien är huvudman för 18 svenska nationalkommittéer inom olika ämnesområden, som bland annat representerar Sverige i de internationella vetenskapliga unioner som ingår i International Science Council.

– Fantastisk roligt och mycket hedrande, säger Thorkild Maack Rasmussen.

Prospekteringsgeofysik är ett ämne baserat på fysikens lagar och metoder, vilket i kombination med geologisk information kan användas för att lokalisera naturresurser i form av mineralförekomster, kolväten och vatten. Forskningen på Luleå tekniska universitet har fokus på mineralprospektering, men geofysikämnet är mycket bredare. Thorkild Maack Rasmussen har medverkat i många olika projekt, allt från metoder för prediktion av jordbävningar i Grekland, prediktion av magnetfältsstormar förorsakat av solvind, fjärranalys, användning av geofysik inom arkeologi, till storskaliga geofysiska och geologiska undersökningar i Sverige och Arktis med syfte att beskriva och förstå plattektoniska processer.

Kungl. Vetenskapsakademien stiftades år 1739 och är en oberoende organisation vars övergripande mål är att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien främjar vetenskap av högsta kvalitet genom att stimulera till utveckling och förnyelse av svensk forskning, stärker vetenskapens ställning i samhället genom att uppmärksamma viktiga samhällsfrågor, granska dem ur ett vetenskapligt perspektiv och kommunicera resultatet samt medverkar i samarbetet kring globala frågor, med syfte att vara en internationell, vetenskaplig aktör för hållbar utveckling.

Thorkild Maack Rasmussen

Thorkild Maack Rasmussen, Professor tillika ämnesföreträdare, Avdelningschef

Telefon: 0920-493413
Organisation: Prospekteringsgeofysik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Taggar