Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Fysioterapi

Publicerad: 7 augusti 2012

Forskningsämnet fysioterapi behandlar människans hälsa med kroppen, rörelsen och interaktionen som grund.

Ämnet fysioterapi kännetecknas av synen på människan som fysisk, psykisk, social och existentiell helhet i ett hälsoperspektiv. Centrala begrepp är människans kropp, rörelse, funktion och interaktion i förhållande till hälsa ur ett biopsykosocialt perspektiv.
I centrum för kunskapen står förståelse för att det inom människan finns läkande krafter och resurser för förändring. Dessa kan aktiveras med rörelse i en terapeutisk interaktion samt att människan själv kan påverka sin hälsa genom medvetenhet om kroppen och adekvat rörelse. Rörelse ses som en grund för människans hela funktion och som ett medel att nå sina mål i relation till omgivningen.

Forskningsområden

Vid Luleå tekniska universitet är forskningen i fysioterapi koncentrerade till områdena:

- Rörelse, aktivitet och hälsa hos äldre personer och personer ned svår funktionsnedsättning

- Hälsopromotion och rörelseförutsättningar för lärande, arbete och fritid

- e-hälsa och fysioterapi på distans

Mycket av forskningen sker i nationellt och internationellt samarbete och i samverkan med vårdgivare och företag.
För att få en bättre inblick i vår forskning, se gärna presentationen av pågående och avslutade forskningsprojekt.

Vi bedriver också forskarutbildning i fysioterapi vid institutionen. För att antas till denna måste man ha magisterexamen i fysioterapi.