Barn_cyklar_LTU
Aktiva skoltransporter innebär att gå eller cykla till och från skolan Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Aktiva skoltransporter

Publicerad: 30 april 2018

Barn rör sig för lite idag och genom att locka barn att använda aktiva skoltransporter ökar inte bara den fysiska aktiviteten, det bidrar även till många andra bra effekter, exempelvis sociala samspelet mellan barnen, inlärning, ökad trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan. I projektet används gamification och empowerment.

Många projekt har gjorts för att öka aktiv skoltransport i Sverige. Det innovativa i det här projektet är kopplingen till gamification och empowerment, vilket visat sig kunna öka barnens och föräldrarnas engagemang och motivation till beteendeförändring. Dessutom kan man nå en ökad hållbarhet med förändringen genom att involvera de som ska göra jobbet. I projektet ingår ett integrerat lärande, vilket ökar intresset hos skolan att satsa tid och resurser för att implementera aktiva skoltransporter som en del av deras verksamhet.

Projektet startade 2016 och genomförs i Luleå kommun. Det har hittills resulterat i 3 vetenskapliga artiklar. De viktigaste resultaten är: 

– Eleverna blir redo för skolan (kommer i tid och har ökad koncentrationsförmåga)

– Gamification ökar motivationen hos eleverna

– Integrerat lärande genom uppdrag på vägen till skolan ger möjlighet till "real-life" lärande

– Beteende förändring ger attitydförändring. Elevernas entusiasm och motivation påverkade föräldrarnas motivation till att låta barnen använda aktiva skoltransporter. Dessutom förändrades föräldrarnas attityder och blev mer positiva till aktiva skoltransporter

Vi har även genomfört en studie på vilka komponenter i Pokémon Go spelet som gjorde att barn blev mer fysiskt aktiva. Detta delprojekt har hittills renderat i en vetenskaplig artikel. Det viktigaste resultatet är:

– Samarbete är en viktigare komponent än tävling för att öka den fysiska aktiviteten hos barn

Vi har under februari 2018 genomfört en studie för att öka elevers aktiva skoltransporter under vintertid, framförallt vintercykling. Genom Kronprissparets stiftelse har vi fått finansiering för vinterdäck till en klass i åk 6 på en skola i Luleå. De gick eller cyklade under 4 veckor och under tiden dokumenterade de detta genom att ta bilder och uppföljande intervjuer har gjorts. Resultatet av detta presenteras i form av en publicerad Photovoice studie. 

Sammanfattningsvis finns ett behov att öka barns fysiska aktivitet inte minst då tidiga vanor har en tendens att följa med upp i vuxen ålder.

Publikationer:

I media

Länk till "Jag tar mig framåt" 

Relaterade artiklar

Kontakt

Anna-Karin Lindqvist

Anna-Karin Lindqvist, Universitetslektor

Telefon: 0920-493986
Organisation: Fysioterapi, Hälsa och rehabilitering, Institutionen för hälsovetenskap
Stina Rutberg

Stina Rutberg, Universitetslektor, Utbildningsledare forskarutbildningen vid inst. för Hälsovetenskap

Telefon: 0920-493225
Organisation: Fysioterapi, Hälsa och rehabilitering, Institutionen för hälsovetenskap