Hoppa till innehållet
Foto: Anna-Karin Lindqvist
Projektet Aktiva skoltransporter - ett steg på vägen vill uppmärksamma onsdagen den 4 maj då det är internationella cykla till skolan dagen. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Aktiva skoltransporter ger barn bättre hälsa

Publicerad: 3 maj 2016

Antalet barn som når den rekommenderade nivån på 60 minuters daglig fysisk aktivitet är låg. Dessutom har barns promenader och cykling till och från skolan minskat kraftigt de senaste decennierna. Nu genomförs ett projekt vid Luleå tekniska universitet i samarbete med Luleå kommun som ska hitta sätt att öka barns aktiva skoltransporter och vända trenden.

– Kunskapen från detta projekt kommer att ge viktiga komponenter för att på ett varaktigt sätt öka barns aktiva skoltransporter och därmed ge positiva effekter för barnens hälsa och inlärningsförmåga, säger Anna-Karin Lindqvist, forskare inom fysioterapi vid Luleå tekniska universitet.

Aktiva skoltransporter är ett viktigt forskningsområde både ur hälso-, miljö- och trafiksäkerhets synpunkt. Fysisk aktivitet ger inte bara stora hälsofördelar för barn det ökar också deras möjlighet att prestera bra i skolan. Ett växande problem är också att parkeringsplatserna vid skolor blivit en allt farligare plats eftersom det är många föräldrar som skjutsar sina barn till skolan.

– Tyvärr har många tidigare åtgärder för att öka fysisk aktivitet hos barn inte gett hållbara resultat, möjligen på grund av en att behoven hos slutanvändarna inte getts tillräckligt inflytande. Det finns omfattande forskning som visar att empowerment förbättrar genomförandet och ökar sannolikheten för att effektiva åtgärder upprätthålls, säger Stina Rutberg, universitetslektor inom fysioterapi vid Luleå tekniska universitet.

Forskning har även visat att gamification har en stor potential för barns motivation och inlärning. Just nu genomförs en pilotstudie med hjälp av empowerment och gamification.

Projektet samfinansieras av Luleå kommuns folkhälsofond och Luleå tekniska universitet.

Fakta:

Empowerment: Egenmakt. Syftar till att en individ ska känna att denne har makt över sin egen situation, sina arbetsuppgifter och sin närmiljö.

Gamification: Att använda speldesign och speltänk på annat än spel i syfte att förstärka beteenden.

I media

Taggar