Hoppa till innehållet

Aktiva skoltransporter vinnare av innovationstävling

Publicerad: 24 maj 2018

Projektet har fått skolbarn i Luleå att cykla året om, utan att hejdas av 30-gradig kyla eller ihärdigt snöande. Nu har Aktiva skoltransporter utsetts till vinnare av Vinnovas nationella innovationstävling Cykel Plus Minus.

Luleå tekniska universitets och Luleå kommuns projekt Aktiva skoltransporter syftar till att öka andelen elever som tar sig till och från skolan på ett sätt som främjar fysisk aktivitet, som cykling eller att gå till fots.

Flera grundskolor i Luleå kommun har deltagit i projektet, där Luleå tekniska universitets forskare på ett framgångsrikt sätt fått barnen att använda aktiva skoltransporter. Den del av projektet som har genomförts på Ormbergsskolan har fokuserat just på aktiva transporter under vintern.

Öka vintercyklingen i hela Sverige

I onsdags utsågs Aktiva skoltransporter till vinnare av Vinnovas innovationstävling Cykel Plus Minus, som syftar till att öka vintercyklingen i hela landet.

– Det kom som en stor överraskning att vi vann! Vi har lärt oss väldigt mycket av barnen som varit med i projektet. En stor framgångsfaktor är att barnens entusiasm övervunnit föräldrarnas tveksamhet att låta sitt barn använda aktiva skoltransporter vintertid. Vid starten i februari var det 31 minusgrader men trots hårda klimatförhållanden använde 85 procent av eleverna aktiva skoltransporter under projekttiden. Vid föräldrautvärderingen framkom dessutom att många föräldrar ökat sitt vintercyklande tack vare att barnen nyttjat detta, säger Anna-Karin Lindqvist, som tillsammans med Stina Rutberg, Teemu Laine och Håkan Wallin är de forskare från Luleå tekniska universitet som är delaktiga i projektet.

Aktiva skoltransporter får vara med och dela på prissumman om en miljon kronor. Vinnarna blir också ambassadör för innovationen och för Sverige, och har möjlighet att få representera Sverige på internationella konferenser.

Bygger på elevernas egna idéer

Luleå tekniska universitets forskare och Luleå kommun kommer nu att arbeta vidare för att ta fram en spelapp för aktiva skoltransporter som bygger på elevernas egna idéer.

– Vi ska träffa Vinnova för att diskutera hur vi kan vidareutveckla innovationen. Vi har redan skapat en modell för att implementera aktiva skoltransporter i skolmiljö, samt en prototyp för ett digitalt spel som bygger på elevernas idéer. Medel från Vinnova skulle så klart möjliggöra en fortsatt utveckling av spelet och ge möjlighet att skala upp och sprida idén till många fler skolor i Sverige, säger Anna-Karin Lindkvist.

Två nyckelfaktorer för att forskarna lyckats motivera barnen – och deras föräldrar – till cykling även i sträng kyla vintertid är empowerment och gamification.

Empowerment kan översättas med egenmakt och syftar till att en individ ska känna att denna har makt över sin egen situation, sina arbetsuppgifter och sin närmiljö.

Gamification är att använda speldesign och speltänk på annat än spel i syfte att förstärka beteenden.

I media:

Taggar