Hoppa till innehållet
Foto: Sofia Stridsman
Anna-Karin Lindqvist och Stina Rutberg, universitetslektorer inom fysioterapi vid Luleå tekniska universitet. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Aktiva transporter kan ta sig ut i världen

Publicerad: 26 november 2018

Med teknik och delaktighet ska unga motiveras till mer vardagsmotion. Idag går och cyklar ungefär hälften av svenska barn till skolan och till sina aktiviteter. Men genom ett tvärvetenskapligt projekt som finansieras av Vinnova, hoppas forskare vid Luleå tekniska universitet öka andelen till 80 procent.

– Tidigare har vi studerat aktiva skoltransporter, nu ska vi forska kring aktiva transporter. Vi har sett att de barn som börjar gå och cykla till skolan fortsätter att göra det i större utsträckning även på fritiden. Då kan vi verkligen börja tala om folkhälsoeffekt. Idag saknas motsvarande forskning i Sverige och världen, så det vi gör är helt nytt, säger Anna-Karin Lindqvist, universitetslektor i fysioterapi vid Luleå tekniska universitet.

Bakgrunden till de medel som beviljats av Vinnova är ett folkhälsoprojekt inom Luleå kommun. Där arbetade Anna-Karin Lindqvist och Stina Rutberg, universitetslektor inom fysioterapi, med att få barn på låg- och mellanstadiet att gå och cykla till skolan – såväl på sommaren som på vintern. Arbetet slog väl ut och forskarna kammade både hem priset för Årets vintercyklingsinnovation 2018 som delades ut av Vinnova och Årets innovatörer på Luleå tekniska universitet 2018.

Ett projekt med många perspektiv

I forskningen deltar fem av sex institutioner vid Luleå tekniska universitet för att områden som hälsa, pedagogik, hälsoekonomi, stadsbyggnad och spelutveckling ska vägas in i projektet.

– Ett spännande perspektiv är det hälsoekonomiska. Vi vet att aktiva transporter är bra för hälsan, men vad innebär det samhällsekonomiskt? Vi har bara skrapat lite på ytan, men kan redan se enorma vinster på samhällsnivå. Det kan på sikt leda till en friskare befolkning med högre livskvalitet och lägre sjukvårdsnotor, säger Anna-Karin Lindqvist.

Tekniken får en hälsofrämjande roll

Genom att jobba med empowerment – att barnen är medskapare till lösningen – och gamification vet forskarna att engagemang och hållbarhet kan skapas.

– Ur ett hälsoperspektiv kan skärmarna ses som ett hot. Skärmtiden har ökat och barn rör sig mindre, men vi fokuserar på möjligheterna och vill använda tekniken på ett hälsofrämjande sätt.

– Vi har redan använt gamification i Luleå kommuns folkhälsoprojekt på ett framgångsrikt sätt. Det kan handla om allt från att samla poäng till att lösa uppdrag. Vi har även gjort en studie på Pokémon Go för att förstå mekanismerna bakom framgången, och vad vi kan ta med oss in i vårt projekt. Vår slutgiltiga målsättning med forskningsprojektet är att ta fram en app för att kunna sprida detta i större skala. Att barn rör sig för lite är ett världsomspännande problem och vår lösning är global, avlutar Anna-Karin Lindqvist.

I media

Taggar