Hoppa till innehållet
14:00 10 feb
Anna-Karin Lindqvist och Stina Rutberg Aktiva skoltransporter
Anna-Karin Lindqvist och Stina Rutberg. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Digital forskningskonferens om barn och rörelse

10 feb. 2021, 14:00 - 18:00
Zoom
Engelska
Anmälan https://simplesignup.se/event/176344 senast 9 februari
kostandsfritt
Publicerad: 4 februari 2021

En helt digital forskningskonferens, det arrangerar nu Anna- Karin Lindqvist och Stina Rutberg, som driver forskningsprojektet Sustainable Innovation for Children Transporting Actively 2.0, SICTA.
– Det är ju omöjligt att resa någonstans nu under pandemin. Så vi bestämde oss för att göra en mindre konferens, säger Anna-Karin Lindqvist, lektor i fysioterapi vid Luleå tekniska universitet.

Konferensen, som heter The International conference on Active Commuting and Technology Interventions Within Environment, ACTIWE, genomförs via Zoom  den 10 februari.
De 24 presentatörerna kommer bland annat från University of Texas, Austin USA, University of Granada, Spain, LIKES–Research Centre for Physical Activity and Health, Finland, Karolinska institutet, Linköpings universitet och Luleå tekniska universitet.
– Föreläsarna tar upp ämnen som bland annat behandlar aktiva transporter på olika sätt, som barn och fysisk aktivitet, aktiva transporter och gamification. Intresset har varit stort, säger Anna-Karin Lindqvist.

Inspiration och nätverkande

Hon konstaterar att det här blir en konferens som är skräddarsydd för henne och de som arbetar med närliggande frågor. Syftet med konferensen är utbyte av erfarenheter, kunskap, inspiration och nätverkande.
– I det här fallet har vi kunnat bestämma precis utifrån det vi är intresserade av. Flera av de som vi bjudit in har vi jobbat tillsamman med och andra är helt nya kontakter.
Anna-Karin Lindqvist säger att det varit ett större jobb än vad hon och Stina Rutberg, biträdande professor i fysioterapi, hade väntat sig.
–  Men det ska bli jättekul. Det här ger också möjlighet för de doktorander vi har här i Luleå att få presentera sina arbeten, säger Anna-Karin Lindqvist.

Raster i Breakout rooms

Istället för att ha raster ska deltagarna slumpas ut i Breakout rooms.
– Vi ska ha generösa raster, det är de som är svåra att ersätta jämfört med ett fysiskt seminarium. Nu får man välja om man vill delta eller sätta sig någon annanstans och dricka kaffe. En del raster är fria för samtal, medan någon har ett tema. I ett Breakout room får man prova att spela ett spel för föräldrar som handlar om risker.
Konferensen riktar sig till alla som är intresserade, inte enbart forskare.Sista anmälningsdag är dagen före konferensen. Den behövs för att det ska gå att organisera Breakout rooms.
– Vi behöver ju inte fundera på hur mycket kaffe vi ska servera en sådan här gång.

Utvecklar koncept

Anna- Karin Lindqvist och Stina Rutberg har under många år forskat kring aktiva skoltransporter. 2020 tilldelades de ett tvåårigt anslag från Vinnova, för utveckling av projektet med namnet Sustainable Innovation for Children Transporting Actively 2.0, SICTA. Deras tidigare forskning har visat att aktiva skoltransporter inte bara ökar den fysiska aktiviteten, de bidrar även till det sociala samspelet mellan barnen och ger bra inlärning, bland annat. 
Nu utvecklar de ett koncept som gör det enkelt och kostnadseffektivt för skolor att använda sig av innovationen. För att lyckas med det ska den digitaliseras. Det handlar bland annat om att använda spelmoment för att öka motivationen hos barnen.
– Det är inom det projektet vi anordnar den här konferensen, säger Anna- Karin Lindqvist.

Taggar