Jenny Jäger
Jenny Jäger

Jenny Jäger

Universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Fysioterapi
Hälsa och rehabilitering
Institutionen för hälsovetenskap
Jenny.Jager@ltu.se
0920-493904
R315 Luleå

Publikationer

Artikel i tidskrift

Hand grip strength is associated with forced expiratory volume in 1 second among subjects with COPD (2016)

report from a population-based cohort study.
Johansson Strandkvist. V, Backman. H, Röding. J, Stridsman. C, Lindberg. A
The International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Vol. 11, nr. 1, s. 2527-2534
Konferensbidrag

Impact of heart disease on hand grip strength in COPD (2016)

epidemiological data
Johansson Strandkvist. V, Backman. H, Röding. J, Stridsman. C, Lindberg. A
Paper presented at : European Respiratory Society International Congress 2016 London, 3-7 September 2016
Artikel i tidskrift

An Initial Field Trial of a Haptic Navigation System for Persons with a Visual Impairment (2015)

Ahlmark. D, Prellwitz. M, Röding. J, Nyberg. L, Hyyppä. K
Journal of Assistive Technologies, Vol. 9, nr. 4, s. 199-206
Konferensbidrag

Virtuell vit käpp för den seende rullstolen (2013)

Ahlmark. D, Prellwitz. M, Röding. J, Nyberg. L, Hyyppä. K
Paper presented at : Medicinteknikdagarna 2013 : 01/10/2013 - 02/10/2013
Övrigt

Projekt: Seende rullstol (2012)

Hyyppä. K, Fredriksson. H, Innala Ahlmark. D, Nyberg. L, Prellwitz. M, Röding. J