Let´s Gå, Trampa På!
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Aktiva skoltransporter 2.0 med start hösten 2019

Publicerad: 12 juni 2019

Luleå tekniska universitet i samarbete med Region Norrbotten utvidgar nu projektet om Aktiva skoltransporter till 5 kommuner; Luleå, Haparanda, Kalix, Arjeplog och Gällivare kommun. Region Norrbotten satsar på detta i linje med deras nya folkhälsostrategi för en förbättrad och mer jämställd och jämlik folkhälsa 2026. Målet är att öka den fysisk aktiviteten och minska stillasittandet hos barn och unga i Norrbotten genom aktiva transporter.

I samband med en presskonferens den 12/9 ges mer information.

Aktiva skoltransporter 2.0

För att informera föräldrar till skolbarnen i de fem kommunerna har en informationsbroschyr och en informationsfilm procucerats och även fler marknadsföringsaktiviteter kommer att genomföras.
Föräldrar med barn i årskurs 2 och 5 i de aktuella kommunerna får under hösten ett brev med information som även innehåller två nyckelringar.

 

Barn som vintercyklar 2

Råd till dig som förälder:

Låt ditt barn gå och cykla! Det har aldrig varit så tryggt för barn att färdas självständigt i trafiken som det är nu.

MEN: det är du som känner ditt barn och er närmiljö. Om du känner oro kan det vara en god idé att du följer med hela eller delar av vägen eller att barn färdas tillsammans med varandra i grupp.

Om det av olika skäl inte går att hitta en helhetslösning kan barnet gå eller cykla del av vägen.

Bild på barn som vintercyklar

Råd till skolor:

Vi rekommenderar att visa filmen på föräldramöten och avsätta en stund till frågor och reflektion.

Lärarna kan uppmuntra till Aktiva transporter. Tips på uppdrag förankrade i läroplanen finns på Luleå kommuns hemsida för deras folkhälsoprojekt .

Engagera fler yrkesgrupper, tex kan kanske skolsköterskorna bidra när det gäller hälsoaspekterna, polisen eller NTF (länk till hemsida) när det gäller trafiksäkerheten och kommunens samhällsplanering när det gäller miljöfrågorna.

Fundera på hur praktiska frågor såsom parkering av cyklar året om kan lösas. Kanske kan eleverna involveras i att komma med lösningar?

Kontaktpersoner LTU:

Anna-Karin Lindqvist mail: annlin@ltu.se

Stina Rutberg mail stirut@ltu.se

Kontaktperson regionen: 

Joanna Hansson mail: joanna.hansson@norrbotten.se