Ylva Backman, Viktor Gardelli och Åsa Gardelli
Åsa Gardelli, bitr. professor vid LTU tillsammans med Ylva Backman och Viktor Gardelli. Foto: Anna Thurfjell Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Att filosofera tillbaka ett ”nytt” liv

Publicerad: 19 december 2013

En forskargrupp vid Luleå tekniska universitet har fått 5,4 miljoner från Vetenskapsrådet för att studera filosofiska samtal som en metod för att utveckla sociala och kognitiva förmågor hos personer med förvärvade hjärnskador.

Projektet, som kommer att löpa över tre år, bygger på både observationer, tester och intervjuer. Syftet är att studera hur metoden bidrar till deltagarnas utveckling av färdigheter och förmågor som är centrala för deras aktiva samhällsdeltagande.

– Några ur forskargruppen har bedrivit en pilotstudie om filosofiska samtal med personer med förvärvade hjärnskador, och vi har fått goda resultat. Pilotstudien har bemötts mycket positivt av forskare i närliggande fält vid nationella och internationella konferenser. I och med medlen från Vetenskapsrådet kan vi nu bedriva fördjupad forskning inom området, och det känns fantastiskt, säger Åsa Gardelli, bitr. professor vid Luleå tekniska universitet.

Ylva Backman, doktorand vid Luleå tekniska universitet.  Foto: Anna Thurfjell

Utveckla kognitiva förmågor

Projektet är inspirerat av en samtalsmetod, ”Philosophy for Children”, som är välstuderad internationellt. Den har visats ha mycket positiva konsekvenser för såväl utveckling av kommunikativa och sociala färdigheter som för utveckling av kritiskt tänkande och andra kognitiva förmågor. Att utveckla dessa färdigheter och förmågor är av stor vikt för många personer med förvärvade hjärnskador, något som framkommit i forskargruppens tidigare forskning.

– I resultaten från tidigare studier om filosofiska samtal med barn ser vi vinster som de personer med förvärvade hjärnskador vi mött efterfrågar, och därför vill vi vidareutveckla metoden för att nå även denna mångfasetterade grupp människor, säger Ylva Backman.