Hoppa till innehållet
Gunvor Gard LTU
Rhesamprojektet drivs gemensamt av universitetet och Norrbottens läns landsting. Gunvor Gard, professor i sjukgymnastik, är en av initiativtagarna.

Första uppföljningen av REHSAM-projektet klar

Publicerad: 26 februari 2014

Vilka effekter har multimodal smärtrehabilitering (MMR) med tillägg av ett web-baserat stöd jämfört med enbart MMR för patienter som lider av långvarig smärta? Detta är en fråga som just nu studeras inom Rehsam-projektet i Norrbotten.
-Vi har enbart gjort en fyramånaders-uppföljning ännu, men den visar att patienter i båda grupperna har en minskning av sin smärta, säger Gunvor Gard, professor i sjukgymnastik vid Luleå tekniska universitet.

Rehsam projektet inleddes 2010. Primärvården i Norrbotten deltar i projektet där smärtpatienter vid 17 vårdcentraler får hjälp med sin rehabilitering av MMR-team.

Webbstödet består av ett program där alla patienter kan lära sig hantera smärta, och få kunskap om exempelvis sömn, stress, ergonomi, konflikthantering och kroppskännedom.

Det är ännu för tidigt att dra några slutsatser om webbstödets effekter, om web-stödet gör rehabiliteringen effektivare. Studier av detta pågår. Catharina Nordin, en av doktoranderna i projektet, arbetar också med att intervjua patienter om sina upplevelser av webstödet.

Kan ha betydelse

-Vi jobbar ju med informations och kommunikationsteknik här hos oss och vår tes är att webbstödet kan ha betydelse. Om det är så får vi väl se längre fram när projektet pågått längre, säger Gunvor Gard.

Rehsam-projektet är ett forskningsprojekt som drivs gemensamt av Luleå tekniska universitet (LTU) och Norrbottens läns landsting (NLL).

Försäkringskassan och Vårdalstiftelsen står för finansieringen, 4,8 miljoner kronor.

Projektets syfte är att personer som är sjukskrivna på grund av långvarig smärta ska få hjälp till förbättrad funktionsförmåga, arbetsåtergång och få verktyg att själva hantera sin arbetssituation på ett bättre sätt.