I media: Peppande sms fick fart på 15-åringar

Publicerad: 24 november 2015

I tidningen MiVida publicerades artikeln Peppande sms fick fart på 15-åringar. Artikeln baseras på Anna-Karin Lindqvist avhandling Promoting adolescents’ physical activity @ school.
Anna-Karin Lindqvist är fysioterapeut och forskare vid Luleå tekniska universitet.