Malin Mattsson, doktorand i fysioterapi vid Luleå tekniska universitet. Foto: Erica Lång

Internationellt samarbete kring reumatiska sjukdomar

Publicerad: 24 september 2014

Handledare från olika lärosäten möjliggjorde Malin Mattssons forskning att nå utanför landets gränser. Tillsammans med forskningscenter i Rumänien, Schweiz och Österrike genomfördes två internationella studier.

Den 26 september disputerar Malin Mattsson i fysioterapi vid Luleå tekniska universitet. Hon har studerat upplevelser av två reumatiska sjukdomar, systemisk lupus erythematosus (SLE) och systemisk skleros.
Det som gör Malins forskning speciell är att hon har haft två handledare från olika lärosäten och samarbetat med forskare från flera olika länder. Dessutom är hon en industridoktorand, extern doktorand i fysioterapi, som har en anställning på Norrbottens läns landsting och bedriver sina forskningsstudier på Luleå tekniska universitet.

Ta del av forskningsnätverk

Hennes huvudhandledare Gunvor Gard, professor vid institutionen för hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet, och biträdande handledare Carina Boström, universitetslektor på Karolinska institutet och forskare i reumatologi, har arbetat nära Malin och hennes forskning.
– Samarbetet har fungerat utmärkt och det har varit en stor fördel att ha handledare från olika universitet. De kompletterar varandra med olika kunskaper och erfarenheter. Dessutom får jag ta del av deras forskningsnätverk, säger Malin Mattsson.

Olika professioner breddar forskningen

Malins forskning som består av fyra delarbeten har fokuserat på upplevelser av sjukdomarna SLE och systemisk skleros. I ett av delarbetena har också ett internationellt frågeformulär gällande trötthet vid SLE översatts till svenska och testats för tillförlitlighet. Genom biträdande handledarens forskningsnätverk har Malin kommit i kontakt med forskare från flera länder. Två av hennes delarbeten har gjorts i en multicenterstudie, där flera europeiska forskningscenter jobbat tillsammans. Forskare med olika professioner som till exempel arbetsterapeuter, läkare, psykologer sjukgymnaster och sociologer har deltagit i studierna.
– Det är väldigt berikande att få se på saker från olika håll, vilket ger en bredd till analysen och forskningen. Jag har dessutom lärt mig olika slags forskningsmetoder.

Skräddarsy vården

Malin menar att när flera forskningsenheter hjälps åt förs kunskapen framåt med förenade krafter, särskilt viktigt är detta vid systemisk skleros som är en ovanlig sjukdom. Studiernas resultat kan vara till hjälp för sjukvårdspersonal att skräddarsy sjukvård och rehabilitering till personer med mera ovanliga reumatiska sjukdomar. Därtill kan avhandlingen bidra till utvecklandet av mätinstrument vid SLE och systemisk skleros.
– Att bedriva forskningsstudier internationellt är otroligt inspirerande och lärorikt. Det har varit särskilt roligt att prova på under doktorandtiden, då jag haft handledare som stöttat mig. Förhoppningen är förstås att få fortsätta med forskning kombinerarat med kliniskt arbete, fortsätter Malin Mattsson.