Ahmed Alrifaiy, teknologie doktor vid Luleå tekniska universitet.
Ahmed Alrifaiy, teknologie doktor vid Luleå tekniska universitet. Foto: Peter Olofsson

Medicinsk teknik hjälper strokedrabbade

Publicerad: 10 januari 2014

För att kunna utveckla preventiva mediciner för att hjälpa människor i riskzonen för hjärn-relaterade sjukdomar såsom , stroke, Alzheimers eller Parkinsons behövs forskning kring hur hjärnan reagerar på syrebrist. Ahmed Alrifaiy, teknologie doktor vid Luleå tekniska universitet, har i sin avhandling utvecklat mätmetoder för detta.

Framstegen inom forskningen kring hur kroppen fungerar på den biokemiska nivån beror till stor grad på utvecklandet av mätmetoder som ger kunskap om hur små organismer beter sig på den biomolekylära nivån

– Vi har inriktat oss på hemoproteiner då det nyligen har visat sig att de kan förhindra skador som uppstår vid syrebrist i hjärnan. Vi sammankopplar ett flertal mätmetoder och ett mikroflödessystem under ett mikroskop för att undersöka hemoproteiners verkan på enstaka neuroner i nära fysiologiska miljöer, det vill säga så likt det levande som möjligt., säger Ahmed Alrifaiy, teknologie doktor vid Luleå tekniska universitet.

Stressnivå i nervceller

Det har visat sig vara viktigt att hitta metoder för att kunna studera nervcellernas elektriska signaler, som är ett mått på stressnivån, samtidigt som man mäter hur hemoproteiner samverkar med olika molekyler och proteiner.

­­– Vårt utvecklade system är viktigt för att kunna studera i realtid hur hjärnan försvarar sig mot syrebrist. Slutgiltiga målet är att kunna förstå hur proteinet fungerar för att kunna utveckla preventiva mediciner för att hjälpa människor i riskzonen för hjärncancer, stroke, Alzheimers eller Parkinsons, säger Ahmed Alrifaiy.