Hoppa till innehållet

Nytt projekt för aktiva skoltransporter

Publicerad: 30 januari 2017

Pilotprojektet Aktiva skoltransporter blev en succé. Nu följs det upp med det treåriga projektet The road to success – Aktiva skoltransporter. Projektet, som bygger på gamification och empowerment, utvidgas och kommer att involvera flera skolor i Luleå kommun.

– Vi är väldigt nöjda med resultatet från pilotprojektet där vi fann att barnen inte bara var fysiskt aktiva, utan kopplingen till gamification gjorde att de lärde sig mycket också. Ett oväntat resultat var att barn som tidigare inte varit i tid till skolan nu var det och att när skoldagen började så var alla redo, eftersom de redan på vägen till skolan fått röra på sig och prata av sig, säger Anna-Karin Lindqvist, forskare inom fysioterapi vid Luleå tekniska universitet.

Lärandet i skolan främjas

Pilotprojektet Aktiva skoltransporter pågick under vårterminen 2016 i Luleå kommun på Ormbergsskolan och involverade föräldrar, barn och lärare i årskurs ett. Aktiva skoltransporter kombinerades med uppdrag som var kopplade till utbildningsplanen, vilket gjorde att barnen fick lära sig till exempel om vårtecken och sophantering på ett annorlunda sätt. Ett exempel var att barnen under en vecka fick samla skräp på vägen till skolan och sedan på skolan lära sig sortera skräpet och diskutera vad som kan hända med djur och natur om skräpet får ligga kvar. På detta sätt främjades lärandet i skolan och berikade undervisningen. I projektet användes även empowerment, vilket innebar att barn, föräldrar och lärarna var med och påverkade och skapade delar i projektet.  

Nya kompisrelationer

Barnen gick eller cyklade till skolan under totalt fyra veckor och för varje kilometer som barnen tog sig aktivt till skolan fick de sätta en klisterlapp på en tavla. Totalt gick eller cyklade 45 barn 1189 kilometer. Ett annat resultat från projektet var att föräldrar som i början varit tveksamma till att låta sitt barn ta sig aktivt till skolan ökade sin tilltro till barnens förmåga och ändrade attityd.

– För att möta föräldrarnas oro parades barnen ihop i mindre grupper på vägen till och från skolan och ett oväntat resultat var att barnen byggde nya kompisrelationer. De upplevde att de hade fler kompisar efter projektet än före. Även lärarna bekräftade att den psykosociala miljön på skolan hade förbättras, säger Stina Rutberg, forskare inom fysioterapi vid Luleå tekniska universitet.

Nya delar i projektet

Även i projektet The road to success – Aktiva skoltransporter ska gamification och empowerment vara två viktiga byggstenar. Projektet kommer att ta med alla lyckade delar från pilotprojektet, men även integrera resultat från en studie som de även genomför på Pokemon Go, spelet som lyckats få många spelare mer fysiskt aktiva.

– Vi ska försöka fånga vad som är så spännande med Pokemon Go och förstå vad som får barnen att springa benen av sig för ett låtsasmonster. Sedan tänker vi att överföra det till aktiva skoltransporter för att öka motivationen till att gå och cykla till skolan, säger Anna-Karin Lindqvist.

– Vi ska även titta på faktorer som tilltron till den egna förmågan och förmågan att bita ihop när det tar emot och är lite uppförsbacke. Det tredje är barns kognitiva förmåga. Att fysisk aktivitet påverkar barnens problemlösningsförmåga och koncentration vet vi, men räcker det att gå eller cykla till skolan för att få utslag på dessa parametrar eller måste man jobba hårdare, säger Stina Rutberg.

Projekt i samverkan

Det treåriga projektet får totalt ca 3,4 miljoner där 1,9 miljoner kronor finansieras av Luleå kommun folkhälsoprojekt och övrigt finansiering kommer från Barn och utbildningsförvaltningen, Stadsbyggnadsförvaltningen och Institutionen för hälsovetenskap och Institutionen för Samhällsbyggnad och naturresurser vid Luleå tekniska universitet. Medverkande är även professor Darla Castelli, Texas University at Austin, med sina kunskaper kring gamification, barn, fysisk aktivitet och kognitiv förmåga.

I media:

Taggar