Hoppa till innehållet

Nytt sätt att sprida forskningskunskap

Publicerad: 28 mars 2018

För första gången har deltagare i forskningsstudier bjudits in att delta vid en halvtidskontroll vid Luleå tekniska universitet. Det är ett nytt sätt att dela med sig av kunskapen och ge deltagarna en möjlighet att ta del av resultatet och vara med på diskussionen kring forskningen.

– Man får en bättre förståelse för vad hela projektet går ut på. Det är viktigt att visa upp ett verkligt resultat och att man har det som ett mål redan från början, så att det inte bara blir forskning som inte är till någon nytta. Sen är det viktigt att nå ut med kunskapen till klinikerna, vilket jag har förstått kan vara ett problem, säger Agne Rustan, som är en av de 12 deltagarna som ville ta del av resultatet och vara med på diskussionerna.

– Det var mycket intressant att får höra diskussionerna och få ta del av resultatet. Särskilt att få se bilderna på muskelgrupperna och hur man ska träna för att uppnå stabilitet, säger Birgitta Vikberg, en av deltagarna i studien.

Vanligtvis brukar det bara vara granskare, handledare och direkta kollegor som deltar vid en halvtidskontroll, vilket leder till att det blir en vetenskaplig diskussion. Nu blev utmaningen för doktoranden att inför granskarna visa en vetenskaplig skärpa, men också göra resultaten tydliga för en bredare publik.

– Många av deltagarna har berättat att de gärna ville veta resultatet av studierna och Mascha insåg att halvtidskontrollen kunde vara ett bra tillfälle eftersom resultaten inte bara presenterades utan också diskuterades i ett större sammanhang, säger Lars Nyberg, ämnesföreträdare i fysioterapi vid Luleå tekniska universitet.
– Jag tycker att den här erfarenheten manar oss till att bli mer aktiva i att göra fler av våra aktiviteter offentliga och tillgängliga för studiedeltagare och allmänhet. 

Mascha Pauelsens halvtidskontroll var den första vid Luleå tekniska universitet som bjudit in studiedeltagare. Hon presenterade två genomförda studier om fallrelaterad oro hos äldre och presenterade planerna till två kommande studier.

– Jag tycker att det är viktigt att de som har försett mig med data också tidigt får en möjlighet att ta del av resultatet. Därför föreslog jag att bjuda in dem. Det kom en hel del bra frågor från studiedeltagarna och det visar att de var intresserade. För mig var det mycket givande att få ge tillbaka och se att intresset var stort, säger Mascha Pauelsen, doktorand inom fysioterapi.