Margareta Eriksson NLL, Lars Nyberg, LTU, Karin Zingmark NLL och Gunvor Gard LTU

Samarbete lönar sig

Publicerad: 19 mars 2012

Forskare vid Inst. för Hälsovetenskap har tillsammans med forskare inom Norrbottens läns landsting (NLL) erhållit totalt 9.8 miljoner för två forskningsprojekt för att förbättra rehabiliteringen för patienter med långvarig smärta i nacke/skuldra eller rygg.
Nedan se filmen om REHSAM.

Medlen har erhållits från REHSAM, ett forskningsprogram för bättre och effektivare behandling inom ramen för rehabiliteringsgarantin. REHSAM- programmet finansieras av Socialdepartementet via Försäkringskassan och Vårdalstiftelsen.

Syftet med det första forskningsprojektet ”Smärtrehabilitering i samverkan” mellan NLL och LTU är att utveckla och utvärdera arbetssätt för rehabiliteringen av patienter med långvarig smärta. Tanken är att patienterna förutom ett så kallat multimodalt stöd det vill säga rehabilitering med flera vårdgivare inblandade (sjukgymnaster, läkare, arbetsterapeuter och kuratorer) också ska få arbeta Webbaserat självhjälpsprogram på egen hand. Målet är att få patienterna mer delaktiga i sin rehabilitering och förhoppningsvis även att rehabiliterings tiden ska bli kortare. I studien ingår vårdcentraler som är certifierade för  multimodal rehabilitering.

Arbetet sker inom ett forskarteam, där tre forskare från LTU, Gunvor Gard, Lars Nyberg och Peter Michaelson samt tre forskare från NLL, FoU-chef Karin Zingmark, Fil Dr Maria Jansson och Med Dr Margareta Eriksson ingår. Margareta Eriksson, NLL är projektkoordinator och håller regelbunden kontakt med medverkande vårdcentraler. I teamet ingår också en doktorand, Catharina Nordin, som fokuserar på patientdelaktighet inom multimodal rehabilitering.

Det andra projektet är en fortsättning och utveckling av det existerande projektet ”Smärtrehabilitering i samverkan”. I den fortsatta studien kommer det webbaserade självhjälpsprogrammet att vidareutvecklas och kombineras med individuell coachning för att ännu bättre kunna skräddarsy rehabiliteringen för personer med långvarig smärta i nacke/skuldra eller rygg.

Syftet med forskningsprojekten är att rehabiliteringen skall bli effektivare och kortare och leda till snabbare återgång till arbete för patienterna. Målsättningen är också att patienternas delaktighet i rehabiliteringsprocessen skall öka och samt ge ökad livs kvalité.

Kontaktpersoner

Namn: Karin Zingmark
Titel: Forskning och utvecklingschef NLL
Telefonnummer: 070-387 46 85

Namn: Gunvor Gard
Titel: Projektets vetenskaplige ledare på LTU
Telefonnummer: 070-232 11 96

Namn: Margareta Eriksson
Titel: Projektkoordinator NLL
Telefonnummer: 070-668 41 01