Doktorand Stina Rutberg spikade sin avhandling i slutet av februari. Fotograf Luleå tekniska universitet

Sjukgymnastik minskar besvär vid migrän

Publicerad: 27 februari 2013

Sjukgymnastik kan vara en möjlighet för personer med migrän att uppleva mindre besvär av sin sjukdom. Det visar en ny doktorsavhandling vid Institutionen för hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet.

– Sjukgymnastik kan vara ett alternativ för att öka kontrollen över sjukdomen, sin acceptans och sitt välmående, säger Stina Rutberg, doktorand i sjukgymnastik vid Institutionen hälsovetenskap, LTU.

Nyckeln till lindring vid migrän är medicinering, men personerna som intervjuats i studien uttryckte en rädsla för att ett högt intag av mediciner som på sikt skulle skada dem eller skapa ett beroende. Det var en stor anledning att de sökte sig till sjukgymnastik. Av behandlingen upplevde de att de fick en lindring av symtomen och ett generellt ökat välmående, vilket i sin tur gav en känsla av kontroll över migränen.

Migrän är en av våra vanligaste sjukdomar, nästan var tionde person har migrän. I medelåldern är det nästan dubbelt så vanligt bland kvinnor jämfört med män.

Intervjuerna visade att många personer med migrän har upplevt att de inte tagits på allvar när de sökt vård eller att vårdpersonal inte haft så mycket kunskap om migrän. För att hitta personer som behandlas för sin migrän med sjukgymnastik kontaktades 38 kliniker i norra Sverige och bara nio av dem behandlade minst en person för migrän.

– Det verkar inte vara vanligt att personer med migrän använder sig av sjukgymnastik. Ofta får de medicin utskrivet och då måste de på eget initiativ testa sjukgymnastik, något som de kanske inte ens vet om att de kan göra, säger Stina Rutberg.

Stina Rutberg har i sin avhandling ”Att sträva efter kontroll och acceptans för att må bra – upplevelser av att leva med migrän och delta i sjukgymnastik” djupintervjuat cirka 40 personer med migrän för att få deras syn på hur det är att leva med och hantera sjukdomen. Sjukgymnastik är för dessa personer en investering och ett sätt att hela sig själva.

Syftet med sjukgymnastik för migränpatienter är att ge dem verktyg för att själva kunna öka sitt välmående i form av träning, stresshantering och avslappning.

– En viktig del är att kunna lita på sjukgymnastens kompetens, bli individuellt behandlade och känna sig trodda. Mycket handlar om mötet, inte bara själva behandlingen, och båda delarna är lika viktiga för att resultatet ska bli bra, säger Stina Rutberg.