Hälsovetenskap

Publicerad: 6 november 2012

Forskarutbildningsämnet hälsovetenskap är ett mångvetenskapligt ämne med fokus på människa och hälsa.

Hälsovetenskap är ett mångvetenskapligt ämne med fokus på människan i friskt tillstånd, vid sjukdom och med särskilda behov, samt vid hälsa och välbefinnande. Ämnet innefattar studier av processer, metoder och diagnostik. Vidare studeras även behandling som lindrar symtom, stödjer och förbättrar eller på annat sätt syftar till att påverka människan som enskild individ, i samverkan med andra och i relation till omgivande miljö och samhälle.
 
Forskningsområden

Vid Luleå tekniska universitet är forskning i hälsovetenskap koncentrerad till områdena:

Farmaceutisk forskning
– Infraröd termografiskt metod för att mäta de termiska reaktioner av perifer cirkulation i händer och fötter
– Röntgenremiss – information och process
– Hälsopromotion – läs mer här om vår forskning inom ämnet hälsopromotion 

Mycket av forskningen sker i nationellt och internationellt samarbete och i samverkan med vårdgivare och företag.
För att få mer information om vår forskning, se gärna presentationen av pågående och avslutade forskningsprojekt.